Lenovo IdeaPad S9 Máy tính xách tay WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad S9 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad S9 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.5958
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5906
Windows XP
24 Mar 2009
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 94
Windows XP
19 tháng 2009
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.2.0.9700
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.3800
Windows XP
24 Mar 2009
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7100.30087
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.0069
Windows XP
24 Mar 2009
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.1.1016
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
24 Mar 2009
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Ethernet Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.31.01
Windows XP
24 Mar 2009
Broadcom netlink Gigabit Ethernet Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.2.2.1
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Broadcom netlink Gigabit Ethernet Driver cho Windows 7 (64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.2.2.1
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.30.18.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Broadcom Wireless LAN Driver for Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.75.0
Windows XP
24 Mar 2009
Trình điều khiển Ericsson F3507g di động băng thông rộng cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.58
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Quản lý băng thông rộng Ericsson F3507g Mobile cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.6.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.1.4
Windows XP
24 Mar 2009
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.3.1.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 01 2010
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey Recovery cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0
Windows XP
24 Mar 2009
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.3.0.2127
Windows XP
24 Mar 2009
Quick Start cho Windows XP - IdeaPad S9, S10, S10-2, S12 (Intel, VIA) ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.8.8
Windows XP
29 2009 tháng tư
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32-bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
32-bit Windows Vista
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.2.4.12
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Synaptics Pointing Device driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.9.0
Windows XP
24 Mar 2009
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.15.10.1912
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 03 2009
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.32.4
Windows XP
24 Mar 2009
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010