Lenovo IdeaPad S9e, S10e Netbook Trình điều khiển Windows XP, Phần mềm


Lenovo S10e Netbook

tải Lenovo IdeaPad S9e, S10e Máy tính xách tay Windows XP Drivers, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5794
Windows XP
08 Tháng Sáu 2009
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5794
Windows XP
21 2009 tháng tư
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 67
Windows XP
04 Tháng Sáu 2009
BIOS tiện ích cập nhật cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e, S10 (MT 4329, 4333) ... Tìm hiểu thêm

Version: 14cna0ww
Windows XP
Tháng Mười 22 2010
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Ethernet LAN driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.85.0.0
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Flash đầu đọc thẻ nhớ driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.70
Windows XP
21 2009 tháng tư
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.70
Windows XP
10 Tháng Sáu 2009
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics TouchPad Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.9.0
Windows XP
Tháng Mười Một 26 2008
mạng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Ethernet LAN driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.85.0.0
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Broadcom Wi-Fi adapter driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.38.14
Windows XP
21 2009 tháng tư
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.11.50
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Wireless LAN Driver for Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.38.14
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Quick Start cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.17.2
Windows XP
10 Tháng Sáu 2009
VeriFace cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.00
Windows XP
10 Tháng Sáu 2009
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Phần mềm cài đặt / cấu hình
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
shortcut Mạng xã hội - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.2
Windows XP
windows Vista
21 Jan 2009
hội đồng quản trị hệ thống
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.9
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Quick Start cho Windows XP - IdeaPad S9e và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.17.8
Windows XP
10 Tháng Tám 2009
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Display Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4926
Windows XP
Tháng Mười Một 26 2008
Intel Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4926
Windows XP
08 Tháng 12 2008
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Wi-Fi adapter driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.38.14
Windows XP
21 2009 tháng tư