Lenovo IdeaPad U150 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad U150 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U150 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio DriverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Conexant Audio DriverWindows XP 32-bit2009-12-22TẢI
Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Ericsson Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 64-bit2010-01-07TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
ReadyCommWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Lenovo Hệ thống Active ProtectionWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Lenovo Hệ thống Active ProtectionWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Lenovo Hệ thống Active ProtectionWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 32-Bit2009-09-27TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows XP 32-bit2009-11-19TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI