Lenovo IdeaPad U450p máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad U450 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U450P Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-31TẢI
cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-07-08TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
ATI Graphics DriverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
ATI Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
ATI Catalyst Driver Hiển thịWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-03-04TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Realtek Ethernet DriverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Realtek Ethernet DriverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Realtek Ethernet DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2009-11-05TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
EasyCaptureWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-15TẢI
ReadyCommWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-15TẢI
EasyCaptureWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-03-04TẢI
ReadyCommWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-03-04TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 32-Bit2009-08-07TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 64-Bit2009-08-07TẢI
Intel AHCI driverWindows XP 32-bit2009-11-10TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI