Lenovo IdeaPad U550 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad U550 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển âm thanh ATI HDMIWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-25TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Driver Motorola BluetoothWindows XP 32-bit2010-09-26TẢI
Driver Motorola BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-25TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2010-09-26TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 64-Bit2010-09-26TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
ATI Graphics DriverWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
ATI Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
ATI Graphics DriverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26TẢI
UPEK vân tay điều khiểnWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
UPEK vân tay điều khiểnWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 64-Bit2010-09-26TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-26TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LANWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows Vista 32-Bit2011-01-04TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows Vista 64-Bit2010-09-26TẢI
Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2009-12-07TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2009-12-07TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2010-09-26TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 64-Bit2010-09-26TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2010-09-25TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
UPEK vân tay điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-07TẢI
EasyCaptureWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-12-16TẢI
ReadyCommWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-12-16TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI