Lenovo IdeaPad Y450 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y450 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-12-31TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2010-01-06TẢI
Dolby cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
2009-12-17TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-12-17TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2010-01-11TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2010-01-11TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2010-01-11TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2010-01-11TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-12-07TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2009-12-04TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-12-04TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
TẢI
TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2011-03-11TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Đăng ký Công cụ cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Đăng ký Công cụ cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-03TẢI
TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 32-Bit2009-03-12TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450Windows Vista 64-Bit2009-03-12TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y450Windows XP 32-bit2009-03-21TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
JMicron 1394 Lọc Driver cho IdeaPad Y450Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-30TẢI