Lenovo IdeaPad Y510 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y510 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Cập nhật BIOSWindows Vista 32-Bit2009-01-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel IdeaPad Y510Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom dành cho Lenovo 3000 G430Windows Vista 32-Bit2008-10-21TẢI
Motorola Modem DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Trình điều khiển modem Conexant Lenovo 3000 G430Windows Vista 32-Bit2008-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Motorola Modem DriverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad Y510Windows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
RICOH Card Reader driverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows XP 32-bit2009-01-14TẢI
RICOH Card Reader driverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
Intel Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
NVIDIA Graphics DriverWindows XP 32-bit2008-09-01TẢI
NVIDIA Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Intel Graphics DriverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-11TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2009-01-15TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet DriverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad Y510 (Broadcom)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-28TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-11TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel IdeaPad Y510Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-28TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
ACPI driverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
ACPI driverWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Phát phimWindows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Power2GoWindows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
Trung tâm ShuttleWindows Vista 32-Bit2009-03-30TẢI
ATK Hotkey điều khiểnWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Trình điều khiển Lenovo Truyền hình thẻWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
ATK Hotkey điều khiểnWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Trình điều khiển Lenovo Truyền hình thẻWindows XP 32-bit2007-12-28TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
Intel AHCI driverWindows Vista 32-Bit2008-08-21TẢI