Lenovo IdeaPad Y530 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y530 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y530 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530
Windows XP 32-bit
2008-09-11TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-11-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Lenovo IdeaPad EasyCamera cho Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-12-03TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Intel Graphics Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Graphics Driver cho Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdearPad Y530Windows XP 32-bit2008-10-22TẢI
Intel Graphics Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-10-22TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet driver cho Lenovo 3000 G430, IdeaPad Y530, Lenovo G430, G430 (4513)Windows XP 32-bit2008-10-22TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
ATK ACPI Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530Windows 7 64-bit2011-01-31TẢI
ATK ACPI Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530Windows Vista 32-Bit2008-10-14TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-07-28TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Intel Turbo Memory driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Chơi Movie cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730Windows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Power2Go cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730Windows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2008-12-01TẢI
Vá cho Onekey Recovery cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2008-11-18TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2013-03-24TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530Windows 7 64-bit2010-04-28TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 32-Bit2008-09-11TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530Windows Vista 64-Bit2008-11-12TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530Windows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI