Lenovo IdeaPad Y550 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y550 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2010-01-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-01-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-01-07TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad Y550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-29TẢI
IdeaPad Y550 BIOS UpdateWindows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-29TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Máy ảnh Dễ Dàng của LenovoWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Realtek USB 550 của IdeaPad Y2.0Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Vista (64-bit) - IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Realtek USB 550 của IdeaPad Y2.0Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Card Reader Realtek USB 2.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550,650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển đồ hoạ Intel OnboardWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển đồ hoạ Intel OnboardWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-09-11TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-09-11TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển hiển thị NVIDIAWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển hiển thị NVIDIAWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển thiết bị trỏ SynapticsWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển thiết bị trỏ SynapticsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển mạng Broadcom Ethernet của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển mạng Broadcom Ethernet của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Ericsson Không dây DriverWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển WiMAX của Intel EchoPeakWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550,650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-09-11TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-09-11TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel WirelessWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel WirelessWindows 7 64-bit2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel WirelessWindows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Trình điều khiển WiMAX EchoPeak của Intel IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển WiMAX EchoPeak của Intel IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Mạng Không dây BroadcomWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550, Y550p, Y650 ArcSoft TotalMedia 3.5Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-10-08TẢI
IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550P ArcSoft TotalMedia 3.5Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của LenovoWindows XP 32-bit2009-03-25TẢI
IdeaPad Y550 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của LenovoWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của LenovoWindows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 32-bit2009-11-05TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Lenovo SlideNavWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-11-25TẢI
TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo OnekeyWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo OnekeyWindows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo OnekeyWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Nhà hát Lenovo OnekeyWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-06-30TẢI
IdeaPad Y550 Lenovo Desktop NavigatorWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
TẢI
IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650 EasyCaptureWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650 ReadyCommWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của GeniatechWindows XP 32-bit2009-09-04TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của GeniatechWindows Vista 32-Bit2009-07-21TẢI
Trình điều khiển TV của IdeaPad Y550 GeniatechWindows Vista 64-Bit2009-09-11TẢI
IdeaPad Y550 Sửa chữa hệ thống của LenovoWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Sửa chữa hệ thống của LenovoWindows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển TV Tuner của TV IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 AVerMedia TV Tuner DriverWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 AVerMedia TV Tuner DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển TV Tuner của TV IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Lenovo Desktop NavigatorWindows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Lenovo Desktop NavigatorWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của GeniatechWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-18TẢI
Trình điều khiển CIR của IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển CIR của IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển IdeaPad Y550, Y650 ENE CIRWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
IdeaPad Y550 Phục hồi Lenovo OneKeyWindows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550 Phục hồi Lenovo OneKeyWindows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
Trình điều khiển lưu trữ Ma trận Intel® IdeaPad Y550Windows Vista 32-Bit2009-02-27TẢI
Trình điều khiển lưu trữ Ma trận Intel® IdeaPad Y550Windows Vista 64-Bit2009-02-27TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận IntelWindows XP 32-bit2009-03-18TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI