Lenovo IdeaPad Y560 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y560 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-15TẢI
cập nhật BIOS cho IdeaPad Y560Windows 7 64-bit
2011-02-17TẢI
cập nhật BIOS cho IdeaPad Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-02-17TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Suyin Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Bison Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
TẢI
JMicron JMB387A flash điều khiển Media cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
YouCam cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2011-03-16TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-09-16TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-09-16TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-09-16TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2011-03-16TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-09-16TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-07-06TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
ATI Catalyst Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-29TẢI
AMD Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-16TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-28TẢI
TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-11-19TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-11-04TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-03-08TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-11-19TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-03-08TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-03-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-11-04TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Lenovo Wireless Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-16TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550PWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-03-08TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560Windows 7 64-bit2010-03-08TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-05-31TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2010-03-08TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 64-bit2012-10-30TẢI
SlideNav 2.0 Công cụ cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit2011-12-12TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y460, Y560Windows 7 64-bit2011-12-12TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
Lenovo ReadyComm cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09TẢI
Tuner Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI
SplitScreen cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-09TẢI
Onekey Theater 2.0 cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09TẢI
TriDef 3D cho IdeaPad Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-25TẢI
RapidDrive cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-18TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows XP 32-bit2010-03-19TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y460, Y560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08TẢI