Lenovo IdeaPad Y650 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y650 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y650 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2009-03-25TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20TẢI
Cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-05-24TẢI
Cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-05-24TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-23TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20TẢI
Intel Chipset Driver cho IdeaPad Y550,650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Intel Chipset DriverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
NVIDIA Display DriverWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
NVIDIA Display DriverWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-10-21TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
Trình điều khiển Ericsson Wireless LANWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y550,650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Driver Intel WiMAXWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
TẢI
Trình điều khiển Ericsson Wireless LANWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
TẢI
Driver Intel WiMAXWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550PWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y550p, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-10-08TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650Windows 7 32-bit2009-11-05TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650Windows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-25TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows Vista 32-Bit2009-07-21TẢI
driver HotkeyWindows Vista 32-Bit2009-02-26TẢI
ReadyCommWindows Vista 32-Bit2010-05-05TẢI
ReadyCommWindows Vista 64-Bit2010-05-05TẢI
driver HotkeyWindows Vista 64-Bit2009-02-26TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y550Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-09-04TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-18TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-11-25TẢI
TẢI
ENE CIR Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Lenovo SlidebarWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Controller Driver từ xaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
EasyCaptureWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-05-05TẢI
Nhà hát Lenovo OnekeyWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Máy tính để bàn của LenovoWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiểnWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Lenovo Onekey phục hồiWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI
Power2GoWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-05-05TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows XP 32-bit2009-03-18TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y550, Y650Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26TẢI