Lenovo IdeaPad Y700-14ISK máy tính xách tay của Windows 7, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y700-14ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-14ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Âm thanh nổi RealPad Y700-14ISKWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Âm thanh nổi RealPad Y700-14ISKWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
Ideapad Y700-14ISK Cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-09-22TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad Y700-14ISK (Atheros, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad driver Y700-14ISK Atheros BluetoothWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
ideapad Y700-14ISK driver Intel BluetoothWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK driver Intel BluetoothWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
ideapad Y700-14ISK cardreader driverWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
ideapad Y700-14ISK cardreader driverWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony)Windows 10 64-bit2015-10-27TẢI
ideapad Y700-14ISK Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony)Windows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Ideapad Y700-14ISK Trình điều khiển Chipset của IntelWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
IDEAPAD Y700-14ISK Trình điều khiển ChipsetWindows 7 64-bit2015-12-04TẢI
Quản lý Intel ideapad Y700-14ISK cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
Quản lý Intel ideapad Y700-14ISK cơ Driver InterfaceWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel VGA driverWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK AMD VGA driverWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel VGA driverWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
ideapad Y700-14ISK AMD VGA driverWindows 10 64-bit2016-06-22TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad Y700-14ISK (Elan, ALPS)Windows 10 64-bit2015-10-27TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad Y700-14ISK (Elan, ALPS)Windows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
ideapad Y700-14ISK LAN driverWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel WLAN driverWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel WLAN driverWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
ideapad Y700-14ISK Wireless Driver Hiển thịWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN YẾN XÁCH XÁC NƯỚC IDEAPAD Y700-14ISK (Atheros, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Ideapad Y700-14ISK Trình điều khiển WLAN AtherosWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Driver Storage Technology ideapad Y700-14ISK Intel RapidWindows 10 64-bit2015-10-27TẢI
Driver Storage Technology ideapad Y700-14ISK Intel RapidWindows 7 64-bit2015-12-04TẢI
ideapad Y700-14ISK USB 3.0 driverWindows 7 64-bit2015-12-04TẢI