Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad Y700-15ACZ Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ideapad Y700-15ACZ Audio DriverWindows 7 64-bit2016-01-13TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
ideapad Y700-15ACZ BIOS UpdateWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-18TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-18TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh điều khiểnWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2016-07-18TẢI
ideapad Y700-15ACZ Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-11-19TẢI
ideapad Y700-15ACZ Card Reader driverWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony)Windows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ Genesys Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ Nền tảng AMD Driver (VGA, HD_Audio, SATA)Windows 7 64-bit2016-01-13TẢI
ideapad Y700-15ACZ AMD VGA driverWindows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ AMD VGA driverWindows 10 64-bit2017-09-19TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2017-05-11TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (ELAN, ALPS)Windows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ LAN driverWindows 10 64-bit2015-11-19TẢI
ideapad Y700-15ACZ LAN driverWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek LAN driverWindows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-12-10TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-18TẢI
ideapad Y700-15ACZ đĩa DPIM AC Mode Power SettingWindows 8.1 64-bit2015-10-12TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI