Lenovo IdeaPad Y700-17ISK máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-26TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-10-23TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Trình đọc thẻ Bayhub cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-11TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-16TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-04-01TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-01-26TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-10-23TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14TẢI
ME công cụ phục hồi cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-05-13TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Trung tâm thần kinh Lenovo (Cảm giác) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-22TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-09TẢI
Intel USB3.0 driver cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-10TẢI