Lenovo IdeaPad Y710 Máy tính xách tay WinXP, Vista, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y710 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y710 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: R1.85
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: R1.85
Windows XP
30 tháng 2008
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Cập nhật BIOS ... Tìm hiểu thêm

Version: v1.0
32-bit Windows Vista
25 2008 tháng tư
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.0.5400
Windows XP
30 tháng 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: V6.0.1.5500
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0.0.1
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
30 tháng 2008
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
RICOH Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.00.01.10
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
RICOH Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.51.01
Windows XP
30 tháng 2008
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: V8.3.0.1013
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.3.0.1013
Windows XP
30 tháng 2008
Phím nóng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo HaloLighting điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0.0
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0.0
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Motorola Modem Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: V6.12.06
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Motorola Modem Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.12.06
Windows XP
30 tháng 2008
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.15.13
Windows XP
30 tháng 2008
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: V10.15.13
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel PRO / Wireless driver 2915ABG LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: V9.1.1.15
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Driver Intel Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.4.37
Windows XP
30 tháng 2008
Driver Intel Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.22
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Cập nhật firmware cho ổ Optiarc DVD-RW / CD-RW, mô hình AD-7560A ... Tìm hiểu thêm

Version: D803
32-bit Windows Vista
26 tháng 2008
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
30 tháng 2008
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0.0
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Chơi Movie cho Windows Vista (32-bit) - IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.5
32-bit Windows Vista
12 Jan 2009
Power2Go cho Windows Vista (32-bit) - IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.1.4115
32-bit Windows Vista
12 Jan 2009
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32-bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
32-bit Windows Vista
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Matrix Storage Manager driver ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Intel (R) AHCI driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.0.0.1020
Windows XP
30 tháng 2008
TV Tuner
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Lenovo Tivi Card ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.7.0.86
Windows XP
30 tháng 2008
Trình điều khiển Lenovo Tivi Card ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.0.25
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: V9.1.17
32-bit Windows Vista
25 Jan 2008
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.0.15
Windows XP
30 tháng 2008
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
ATI Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.441.0.0000
Windows XP
30 tháng 2008
ATI Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.453.0.0000
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
Intel Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.29.2
Windows XP
30 tháng 2008
Intel Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.4.3.0.1283
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010