Lenovo IdeaPad Y730 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Y730 Máy tính xách tay

Tải về IdeaPad Y730 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Cập nhật BIOSWindows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2008-12-08TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Motorola Modem DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Motorola Modem DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Motorola Modem DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
RICOH Flash Media Controller DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
RICOH Flash Media Controller DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo Easy camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Wistron Thứ hai driver Display ControlWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Wistron Thứ hai driver Display ControlWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
ATI rời rạc Graphics DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thịWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Intel Graphics DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
ATI Graphics DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
ATI rời rạc Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo Touchpad Driver cho Lenovo 3000 G430Windows XP 32-bit2008-10-22TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Broadcom Ethernet DriverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo 3000 G430Windows XP 32-bit2008-10-22TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAXWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Intel Wireless WiFi Link driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiểnWindows 7 32-bit2009-10-22TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiểnWindows 7 64-bit2009-10-22TẢI
Lenovo TV Tuner điều khiểnWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Chơi Movie cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730Windows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thịWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữaWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Power2Go cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730Windows Vista 32-Bit2009-01-12TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2008-12-01TẢI
Vá cho Onekey Recovery cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2008-11-18TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730Windows Vista 32-Bit2013-03-24TẢI
Controller Driver từ xaWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữaWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiểnWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Winbond CIR điều khiểnWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiểnWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Controller Driver từ xaWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Lenovo TV Tuner điều khiểnWindows XP 32-bit2008-09-11TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Winbond CIR điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiểnWindows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2008-08-07TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 32-Bit2008-08-07TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows Vista 64-Bit2009-06-18TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
Intel Matrix Storage Manager driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22TẢI