Lenovo Yoga 710-11ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad Yoga 710-11ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 710-11ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2018-05-02DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek, Intel) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Chipset Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-24DOWNLOAD
Intel Sensor Hub Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Serial-IO (SIO) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2018-04-09DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2018-02-09DOWNLOAD
Intel Graphics Driver Patch (cho lớp phủ đa lớp) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2016-06-03DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-12-11DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Realtek, Qualcomm) cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-12-11DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) DriverWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Kiểm soát chế độ Yoga cho Yoga 710-11ISKWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Lenovo UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 710-11ISKWindows 10 64-bit2017-01-25DOWNLOAD