Lenovo IdeaPad Z460 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Z460 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Z460 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Conexant Audio Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Conexant Audio Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2011-02-14TẢI
Cập nhật BIOSWindows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2011-09-25TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Máy ảnh Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
YouCam cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-01TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Intel Chipset driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-19TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit2011-12-31TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 64-bit2010-08-31TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 64-bit2010-09-15TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit2010-06-03TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit2010-06-10TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 64-Bit2010-06-03TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 64-Bit2010-06-03TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows XP 32-bit2010-05-29TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek Ethernet Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Realtek Ethernet Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit2010-06-03TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 64-Bit2010-06-03TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Wireless Lan Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
Wireless LAN Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Wireless LAN Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Ericsson quản lý băng thông rộng di động cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Lenovo di động Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560Windows 7 32-bit2010-05-10TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560Windows 7 64-bit2011-01-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560Windows XP 32-bit2010-06-13TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 32-bit2010-05-10TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Z460, Z560Windows 7 64-bit2010-05-13TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-02-08TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23TẢI
Intel AHCI Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Z460, Z560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03TẢI