Lenovo M41-80 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo M41-80 Laptop

Tải Lenovo M41-80 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Máy nghe nhạc Realtek của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC41 của Lenovo M80-3240Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển mô hình mã hoá tin cậy Trusted Cryptography (TCM) của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-20TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth dành cho máy tính xách tay Lenovo M41-80 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo M41-80 (Liteon, Cybertan, Foxconn)Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo M41-80 (Liteon, Cybertan, Foxconn)Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-12-09TẢI
Máy tính xách tay Intel Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-12-09TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo M41-80 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo M41-80 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 7 64-bit2016-09-29TẢI
Máy tính xách tay Lenovo M41-80 Intel IO DriverWindows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Card Genesys của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình đọc thẻ nhớ Genesys của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Card Genesys của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-09-29TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo M41-80 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển Chipset Máy tính xách tay Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển máy tính xách tay của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Lenovo M41-80 Máy tính xách tay AMD Discrete VGAWindows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển VGA rời của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển VGA rời của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-09-29TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Máy tính xách tay Intel VGA của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-12-09TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-12-09TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Vân tay Máy tính Xách tay Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Dấu vân tay thông minh của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Dấu vân tay thông minh của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình đọc ngón tay của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình đọc ngón tay của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-09-09TẢI
Trình điều khiển Fingerprinter của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo M41-80 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo M41-80 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo M41-80 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M41-80 (Liteon, Cybertan, Foxconn)Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN Driver Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Máy tính xách tay Intel WLAN Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M41-80 (Liteon, Cybertan, Foxconn)Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-09-09TẢI
Trình điều khiển Wi-Fi Intel Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-09-29TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo M41-80 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Mô-đun mã hoá tin cậy Trusted Cryptography của Lenovo M41-80Windows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Lenovo M41-80 Tiện ích LenovoWindows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Lenovo M41-80 Tiện ích LenovoWindows 7 64-bit2016-01-12TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Máy tính xách tay Lenovo M41-80 Công nghệ Lưu trữ Nhanh IntelWindows 10 64-bit2015-10-16TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo M41-80Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo M41-80Windows 7 64-bit2016-01-11TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Trình điều khiển Intel USB 41 của Lenovo M80-3.0Windows 7 32-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Intel USB 41 của Lenovo M80-3.0Windows 7 64-bit2016-01-12TẢI