Lenovo M5400 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm


Lenovo M5400 cảm ứng máy tính xách tay

Tải Lenovo M5400 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-26TẢI
Lenovo M5400, M5400 Màn hình cảm ứng Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch BIOS Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-25TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo B5400, M5400Windows 10 64-bit2015-08-07TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 [Kết hợp] Phần mềm Thiết bị Bluetooth Broadcom BCM20702Windows 8 64-bit2013-09-17TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel 5400 của Lenovo B5400, M5400, M7260Windows 8 64-bit2014-03-12TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel 5400 của Lenovo B5400, M5400, M7260Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-12TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển Bluetooth Realtek 8723BE (bgn)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-14TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 [Kết hợp] Phần mềm Thiết bị Bluetooth Broadcom BCM20702Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17TẢI
Lenovo B5400, trình điều khiển máy ảnh trên máy tính xách tay M5400Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07TẢI
Bộ điều khiển Máy ảnh Tích hợp Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 0.3MWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch 1.0M Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợpWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-13TẢI
Lenovo B4400, M5400, M5400 Touch 1.0M Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợpWindows 8.1 64-bit2014-02-16TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Realtek Card Reader DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-17TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Các giao diện của trình quản lý Intel® Xeon® Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-26TẢI
Các bộ điều khiển Chipset của Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-26TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Driver Intel ChipsetWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-13TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 giao diện của trình quản lý IntelWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo B5400, Máy tính xách tay M5400 dành cho máy tính xách tay Intel Wireless WiFi Link AdaptersWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07TẢI
Lenovo B5400, trình điều khiển đồ họa Intel Iris (TM) của máy tính xách tay M5400Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07TẢI
Lenovo B5400, M5400 Laptop ATI Mobility-RADEON Trình điều khiển GfxWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 8 64-bit2014-02-17TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 7 32-bit2013-09-26TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 7 64-bit2013-09-26TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA OptimusWindows 8 64-bit2014-02-14TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA OptimusWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA OptimusWindows 7 32-bit2014-02-14TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA OptimusWindows 7 64-bit2014-02-14TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Lenovo B5400, M5400 Trình điều khiển Synaptics TouchpadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-12-04TẢI
Realtek LAN Driver - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch, E4325 LaptopWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 RealTek LAN DriverWindows 8 64-bit2013-09-17TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Realtek LAN DriverWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 ThinkPad Realtek Wireless LAN 8188EE (11bgn), 8723CE (bgn)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-11TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 ThinkPad Realtek Wireless LAN 8188EE (11bgn), 8723CE (bgn) Trình điều khiểnWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển mạng không dây ThinkPadWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Broadcom Combo WLAN (43142), Broadcom WLAN 1x1 11bgn (4313)Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Intel Performance Processor Collaborative Control - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325Windows 8 64-bit2013-09-18TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Bộ điều khiển Kiểm soát Hiệu suất Hợp nhất của IntelWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Win8 64 cắn - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325Windows 8 64-bit2013-09-18TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển công nghệ lưu trữ IntelR nhanhWindows 7 32-bit2014-02-13TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển công nghệ lưu trữ IntelR nhanhWindows 7 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 8.1 64-bit2014-02-13TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Intel USB 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-26TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *