Lenovo Miix 3-1030 Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Miix 3-1030 Tablet

Tải về Lenovo Miix 3-1030 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Gói Gói Intel của Lenovo Miix 3-1030Windows 8.1 32-bit2014-12-30TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo Miix 3-1030Windows 10 32-bit2016-10-08TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek của Lenovo Miix 3-1030Windows 10 32-bit2016-01-13TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Miix 3-1030 (Azurewave, Liteon)Windows 8.1 32-bit2014-11-11TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Giao diện Người dùng Đạt được Trusted Execution Engine (TXEI) của Lenovo Miix 3-1030Windows 10 32-bit2016-01-13TẢI
Lenovo Miix 3-1030 Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của IntelWindows 8.1 32-bit2014-11-11TẢI
Trình điều khiển Nền tảng Lentra Miix 3-1030 Baytrail-TCRWindows 10 32-bit2016-01-13TẢI
Trình điều khiển Intel VGA và DPTF của Lenovo Miix 3-1030Windows 10 32-bit2015-09-18TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Miix 3-1030 (Azurewave, Liteon)Windows 8.1 32-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển WLAN Realtek của Lenovo Miix 3-1030Windows 10 32-bit2016-01-13TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo Miix 3-1030 Công cụ Realtek SDIO CLKWindows 8.1 32-bit2014-11-11TẢI
Bản cập nhật FW của Lenovo Miix 3-1030Windows 8.1 32-bit2015-04-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo Miix 3-1030 (Chỉ cho trường hợp Folio) Trình điều khiển Hộp FolioWindows 8.1 32-bit2014-12-30TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI