Lenovo Miix 3-830 Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Miix 3-830 Tablet

Tải Lenovo Miix 3-830 Tablet PC Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Cập nhật BIOS Miix 3-830Windows 8.1 32-bit2015-07-14TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo MIIX 3-830Windows 10 32-bit2015-10-23TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth của Lenovo MIIX 3-830Windows 8.1 32-bit2014-12-23TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo MIIX 3-830Windows 10 32-bit2015-10-23TẢI
Trình điều khiển cảm biến G-Lenovo MIIX 3-830Windows 10 32-bit2015-10-23TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI Lenovo MIIX 3-830Windows 8.1 32-bit2014-12-23TẢI
Lenovo MIIX 3-830 Trình điều khiển Intel dành cho Chipset, VGA và CameraWindows 8.1 32-bit2014-12-23TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI