Lenovo Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4) Máy tính bảng Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính bảng Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB (Loại 81CG)

Tải về Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4) Máy tính bảng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
firmwareWindows 10 64-bit2018-06-28DOWNLOAD
DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển đầu vào âm thanhWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Thông tin cập nhật BIOS của Miix 520-12IKB (20M3, 20M4, 81CG)Windows 10 64-bit2018-05-21DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) (Intel, Qualcomm, Realtek)Windows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Trình điều khiển Trình đọc thẻ 20M3, 20M4, 81CG)Windows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Máy ảnh của ISPWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển máy ảnh Cảm biếnWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển ChipsetWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Trình quản lý Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI)Windows 10 64-bit2018-03-08DOWNLOAD
Miix 520-12IKB Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Bộ cảm biến IntelWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Intel IOS (SIO) của IntelWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung NhiệtWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Tiện ích cập nhật firmware của TPMWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-01DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển VGA IntelWindows 10 64-bit2018-03-22DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển vân tayWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển nút ảoWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển bút cảm ứng Wacom Touch PanelWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) (Intel, Qualcomm, Realtek)Windows 10 64-bit2018-03-21DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Tiện ích cơ sở FnlockWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD