Lenovo N200 (Type 0687) Máy tính xách tay WinXP, Vista Driver, Phần mềm


Lenovo 3000 N200 Máy tính xách tay

Tải Lenovo 3000 N Series N200 (Loại 0687) Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Audio Driver cho Windows XP - 3000 N200 (0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.36.0.0
Windows XP
23 2007 tháng bảy
âm thanh độ nét cao (Conexant) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.19.1.0
windows Vista
02 2007 tháng bảy
âm thanh độ nét cao (Conexant) trình điều khiển cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 65aw07ww (4.15.0.50)
windows Vista
22 tháng 2007
Realtek điều khiển âm thanh cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68ar04ww (5.10.0.5366)
Windows XP
11 tháng 2007
Realtek nét cao điều khiển âm thanh cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68as09ww (6.0.1.5391)
windows Vista
17 tháng 2007
Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio điều khiển lớp (Q888111) cho Windows XP với Service Pack 2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 20040219
Windows XP
15 Tháng Tám 2006
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS Update Bootable CD - Lenovo N200 (loại 0687) ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.17
Windows XP
windows Vista
13 2009 tháng tư
BIOS Update Utility - Lenovo N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.05
Windows XP
windows Vista
13 2009 tháng tư
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Bluetooth (Broadcom) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.4900
windows Vista
23 tháng 2007
Bluetooth (Broadcom) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.0.1.2500
Windows XP
24 tháng 2007
Bluetooth (Broadcom) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68bt02ww (5.1.0.2500)
Windows XP
14 tháng 2007
Bluetooth với Enhanced Data Rate phần mềm cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.5000
windows Vista
22 Tháng Sáu 2007
Conexant Modem driver cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.60.0.0
Windows XP
02 2007 tháng bảy
Modem (Agere) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.1.75
windows Vista
18 tháng 2007
Modem (Agere) trình điều khiển cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.1.74.0
windows Vista
23 tháng 2007
Modem (Conexant) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 65me03ww (7.60.0.0)
windows Vista
23 tháng 2007
Modem (Conexant) trình điều khiển cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 65mf03ww (7.60.0.0)
windows Vista
23 tháng 2007
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
đầu đọc thẻ (Ricoh 5-trong-1) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit và 64-bit, XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.51.01
Windows XP
windows Vista
21 Tháng Sáu 2007
đầu đọc thẻ (Ricoh 5in1) cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.33.01
windows Vista
17 tháng 2007
đầu đọc thẻ (Ricoh 5in1) cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.50.02
windows Vista
23 tháng 2007
RICOH cardreader driver cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68cr04ww (3.32.01)
Windows XP
11 tháng 2007
USB camera 2.0 PC (Bison) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.32.0.5
Windows XP
windows Vista
18 Tháng Sáu 2007
USB camera 2.0 PC (Bison) trình điều khiển cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.32.0.5
windows Vista
18 Tháng Sáu 2007
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Chipset Intel INF Hỗ trợ cho Windows XP - N200 (Machine loại: 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.2.0.1014
Windows XP
25 tháng 2007
Intel phần mềm thiết bị chipset cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68so04ww (8.2.0.1014)
windows Vista
17 tháng 2007
Intel hỗ trợ chipset 6 cho Windows Vista 32-bit và 64-bit, XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.1.1.1012
Windows XP
windows Vista
18 Tháng Sáu 2007
Giao diện
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Giám đốc trình bày cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.08
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
05 tháng 2010
Đầu đọc vân tay
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
phần mềm vân tay (AuthenTec) cho Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.0.21
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
06 Mar 2009
phần mềm vân tay (AuthenTec) cho Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.11.0.182
windows Vista
Tháng Mười Một 23 2009
phần mềm vân tay (AuthenTec) cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200, V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.0.21
windows Vista
windows Vista
06 Mar 2009
tập tin vá lỗi cho Lenovo FingerPrint Reader cho Windows Vista, XP - máy tính xách tay Lenovo 3000 gia đình ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.00.20
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
28 Jan 2008
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Thiết bị trỏ (Synaptics) trình điều khiển cho Windows Vista - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.3.0
windows Vista
17 tháng 2007
thiết bị trỏ (Synaptics) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit, 64-bit, XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.17.0
Windows XP
windows Vista
20 Tháng Sáu 2007
Synaptics Touchpad driver cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68ts01ww (8.3.4)
Windows XP
14 tháng 2007
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom 802.11BG driver cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.100.15.5
Windows XP
02 2007 tháng bảy
điều khiển Broadcom LAN cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68ln05ww (10.26.0.0)
Windows XP
15 tháng 2007
(Broadcom) LAN driver cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.9.0.0
windows Vista
19 Tháng Sáu 2007
(Broadcom) LAN driver cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.9.0.0
windows Vista
19 Tháng Sáu 2007
(Broadcom) LAN driver cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.26.0.0
Windows XP
19 Tháng Sáu 2007
LAN driver (Broadcom) cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.9.0.0
windows Vista
25 tháng 2007
LAN driver (Broadcom) cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.9.0.0
windows Vista
22 tháng 2007
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
điều khiển Broadcom LAN không dây cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68wb04ww (4.100.15.5)
Windows XP
14 tháng 2007
Mạng LAN không dây (Broadcom 802.11BG) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.102.15.61
windows Vista
20 Tháng Sáu 2007
Mạng LAN không dây (Broadcom) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.102.15.56
windows Vista
18 tháng 2007
Mạng LAN không dây (Intel MIMO) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.11
windows Vista
02 2007 tháng bảy
Mạng LAN không dây (Intel MIMO) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.11
Windows XP
13 Tháng Sáu 2007
Mạng LAN không dây (Intel ABG) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68wi03ww (10.5.1.75)
Windows XP
14 tháng 2007
Mạng LAN không dây (Intel abgn) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.11
windows Vista
20 Tháng Sáu 2007
Mạng LAN không dây (Intel abgn) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.11
Windows XP
20 Tháng Sáu 2007
điều khiển mạng LAN không dây (Intel PRO 3945abg) cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.3.9
windows Vista
20 Tháng Tám 2009
điều khiển mạng LAN không dây (Intel PRO 3945abg) cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.6.0.46
windows Vista
12 Tháng Sáu 2007
Ổ đĩa quang
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
InterVideo WinDVD tạo cập nhật cho Windows Vista, XP, 2000, 98SE - Máy để bàn / Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.01.231
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
Tháng Mười Một 14 2007
InterVideo WinDVD phần mềm cập nhật cho Windows 2000, 98, Vista, XP - Desktop, Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.0.11.1268
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
19 Tháng Chín 2012
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
lái xe Quản lý năng lượng cho Windows Vista 32-bit, XP - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.8
Windows XP
windows Vista
18 Tháng Sáu 2007
lái xe Quản lý năng lượng cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.8
windows Vista
21 Tháng Sáu 2007
điều khiển quản lý điện năng cho Windows Vista - Lenovo N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 0.63.1.6
windows Vista
06 Tháng Sáu 2007
điều khiển quản lý điện năng cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68ku05ww (0.63.1.5)
Windows XP
14 tháng 2007
Phục hồi
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
bản vá quan trọng cho Rescue and Recovery 4.0 cho Windows Vista ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
windows Vista
18 Tháng Sáu 2007
Bảo trì Patch cho ThinkVantage Rescue and Recovery 4.x cho Windows Vista ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.10.0315.00
windows Vista
windows Vista
31 2007 tháng bảy
Bảo trì Patch cho ThinkVantage Rescue and Recovery 4.x cho Windows XP và 2000 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.1.0314.00
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
31 2007 tháng bảy
Rescue and Recovery 4.21 Tích lũy Fix cho Windows XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
22 Jan 2009
Cứu hộ và vá Recovery để tối ưu hóa việc phân bổ không gian của các bản sao lưu cho Windows 2000, Vista, XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.3
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
Tháng Mười Một 08 2007
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
cập nhật firmware cho Sonic Digital Media LE - máy tính xách tay Lenovo 3000 gia đình và máy tính để bàn ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.42.build 36b
cửa sổ 2000
Windows XP
07 2008 tháng tư
lái xe Hotkey cho Windows Vista, XP - Lenovo C200, N100, N200, V100, V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.23.0000
Windows XP
windows Vista
Tháng Mười 05 2009
Lenovo Care Pack cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP - máy tính ValueLine ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.02
Windows XP
windows Vista
12 2007 tháng tư
Lenovo Hệ thống Driver Interface cho Windows 7, Vista và XP - Lenovo C200, N100, N200, V100, V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.01.0907
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
31 Tháng Tám 2009
Nhắn với Trung tâm cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit), XP - Máy tính để bàn, Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.1.004
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
Windows XP
16 Jan 2013
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Sửa chữa cho vấn đề của HDD với phát hiện HD cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.02
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
06 Mar 2012
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Windows Vista - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.2.0.1001
windows Vista
08 Jan 2009
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Windows XP - 3000 N200 (Machine loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 0.62.1.10
Windows XP
Tháng Hai 28 2008
lái xe Quản lý Intel Matrix Storage cho Windows Vista 32-bit và 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 65sb02ww (7.0.0.1020)
windows Vista
22 tháng 2007
Windows XP AHCI driver - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.0.0.1020
Windows XP
17 Tháng Chín 2007
Công nghệ ThinkVantage
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Client Security Solution 8.1 cho Windows Vista (64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.10.0006
windows Vista
windows Vista
17 Tháng 12 2007
Giải pháp bảo mật khách hàng vá cho Mozilla Firefox3 cho Windows Vista, XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
06 Tháng Tám 2008
ImageUltra Builder 4.0 - Đánh giá ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
Tháng Mười Một 27 2007
ImageUltra Builder vá cho ImageUltra Builder Version 5.01 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.0
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Windows XP
14 Tháng Sáu 2011
Vá cho hệ thống Cập nhật để ngẫu nhiên các thiết lập lịch trình của người sử dụng cho Windows 2000, Vista, XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
22 Jan 2008
Scheduler bản vá để sửa chữa các vấn đề 99% CPU tvtsched.exe giữ cho Windows 2000, XP, Vista ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
21 Tháng 12 2007
Hệ thống Hỗ trợ di chuyển 6.0.010 cho Windows 2000, XP, Vista và 7 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.0.10
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
cửa sổ 7
cửa sổ 7
Tháng Mười Một 23 2009
ThinkVantage Access Connections cho Windows Vista (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.91
windows Vista
windows Vista
16 Tháng Tám 2012
ThinkVantage Access Connections cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.01
Windows XP
31 Mar 2013
ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện hiệu suất cho Windows XP và Windows Vista ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
21 Tháng Chín 2009
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.16.0002
cửa sổ 2000
Windows XP
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
27 Tháng 12 2012
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 5.02 cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.02.0007
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Của Windows 8 32-bit
Của Windows 8 64-bit
Tháng Hai 08 2013
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật Patch cho Windows Vista Service Pack 2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1
windows Vista
windows Vista
11 Tháng Sáu 2009
ThinkVantage System Update ... Tìm hiểu thêm

Version: N / A
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
Không ứng dụng
thiết bị USB
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Registry vá để phát hiện thiết bị USB trên tiếp tục từ giấc ngủ cho Windows Vista - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.02
windows Vista
05 2011 tháng bảy
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Display (Intel X3100) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4820
Windows XP
25 Mar 2009
Display (Intel X3100) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4785
Windows XP
20 Tháng Sáu 2007
Display (Intel) trình điều khiển cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.14.10.1244
windows Vista
21 Tháng Sáu 2007
Display (Intel) trình điều khiển cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687), V200 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.14.10.1244
windows Vista
21 Tháng Sáu 2007
Display (Nvidia) driver cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0687) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.10.9808
windows Vista
07 2007 tháng bảy
Display (Nvidia) driver cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0687) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.10.9808
windows Vista
22 Tháng Sáu 2007
Display (Nvidia) trình điều khiển cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0687) ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.8663
Windows XP
03 2007 tháng bảy
điều khiển hiển thị Intel cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.10.1666
windows Vista
Tháng Mười 12 2009
điều khiển hiển thị Intel cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.14.10.1214
windows Vista
24 tháng 2007
điều khiển NVIDIA VGA cho Windows Vista 32-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.11.0134
windows Vista
15 Tháng Sáu 2009
điều khiển NVIDIA VGA cho Windows Vista 64-bit - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.11.0134
windows Vista
15 Tháng Sáu 2009
điều khiển NVIDIA VGA cho Windows XP - 3000 N200 (loại 0769) ... Tìm hiểu thêm

Version: 68vn06ww (6.14.10.8663)
Windows XP
11 tháng 2007
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework Version 2.0 cho Windows 2000, XP - Máy để bàn / Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0
cửa sổ 2000
Windows XP
15 2008 tháng tư