Lenovo S21e-20 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo S21e Laptop

Tải Lenovo S21e-20 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo S21eWindows 8.1 64-bit2015-10-28TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo S21eWindows 10 64-bit2015-09-24TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S21e-20 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S21e-20 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S21e-20 (Bison, AzureWave)Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S21e-20 (Bison, AzureWave)Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Thiết bị Vải Bờ bên của Intel (BMI) của Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Intel MBI của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Lenovo S21e-20 Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Khung NhiệtWindows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-09-15TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S21e-20 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S21e-20 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Điều khiển máy bay Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Điều khiển máy bay Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S21e-20 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S21e-20 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Trình điều khiển Intel DPTF của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo S21e-20Windows 10 64-bit2015-07-22TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo S21e-20Windows 8.1 64-bit2015-02-13TẢI