Lenovo S41-75 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo S41-70 Laptop

Tải Lenovo S41-75 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
AMD Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S41-75Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo S41-75Windows 10 64-bit2016-08-29TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S41-75 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S41-75Windows 10 64-bit2015-09-21TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S41-75 (Bison, Liteon, AVC, Chicony)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo S41-75Windows 7 64-bit2015-11-19TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển VGA Lenovo S41-75Windows 10 64-bit2017-09-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo S41-75 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S41-75 LANWindows 10 64-bit2015-09-21TẢI
AMD LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S41-75 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2016-05-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI