Lenovo S435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo S435 Laptop

Tải Lenovo S435 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435Windows 8.1 64-bit2015-03-05TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay của Lenovo S435Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-30TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-03-05TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows 8.1 64-bit2015-03-05TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển VGA Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo S435Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo S435Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Khóa Registry Mặc định của Lenovo S435Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Trình điều khiển độ sáng của Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Trình Tối ưu hóa OneKey của Lenovo S435Windows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Lenovo S435 Tiện ích LenovoWindows 7 64-bit2015-01-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *