Lenovo ThinkPad 10 2nd Tablet (Loại 20E3, 20E4) Trình điều khiển Windows 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad Tablet 10 2nd

Tải về Lenovo ThinkPad 10 2nd (Type 20E3, 20E4) Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Realtek Audio Driver ALC5672Windows 10 64-bit2017-02-17DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Realtek Audio ALC5672 driverWindows 8.1 64-bit2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-02-02DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4) Driver Broadcom BCM4356 BluetoothWindows 10 64-bit2015-09-18DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom BCM4356 BluetoothWindows 8.1 64-bit2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 8, 10 (Các loại: 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix 2nd Gen (Các loại: 20CG, 20CH) QuickshotWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-14DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) McAfee điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Intel Platform Device DriverWindows 10 64-bit2016-09-01DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Intel nền tảng thiết bị điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-11-11DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH) ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Màn hình cảm ứng Firmware Update ToolWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-16DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại 20E3, 20E4) gói SCCMWindows 10 64-bit2018-08-08DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Các loại máy: 20E3, 20E4) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-11-13DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Các loại: 20E3, 20E4) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2017-02-17DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Thinkpad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CH, 20CG) Synaptics vân tay SPI DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-12-23DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Gunze / AUO cảm ứng Firmware cho ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-15DOWNLOAD
Mutto / AUO cảm ứng Firmware cho ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Broadcom BCM4356 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-05-04DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Broadcom BCM4356 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2017-12-20DOWNLOAD
ThinkPad 10 DPR UtilityWindows 8.1 64-bit2016-01-28DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Utility DPRWindows 10 64-bit2016-04-21DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CG, 20CH) Sierra Wireless Software EM7340Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Loại 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Loại 20CG, 20CH), Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Ericsson N5321 Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Ericsson N5321 Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2015-08-24DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) 4-Hour Hibernation patchWindows 8 64-bit2016-01-14DOWNLOAD
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom Near Field CommunicationWindows 8.1 64-bit2016-01-15DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) McAfee điều khiểnWindows 10 64-bit2015-08-26DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom Near Field CommunicationWindows 10 64-bit2016-05-16DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) WinTab Driver UtilityWindows 10 64-bit2015-10-30DOWNLOAD
Tiện ích Lenovo ThinkPad 10 WinTabWindows 8.1 64-bit2017-04-21DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *