Lenovo ThinkPad Edge E130 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Edge E130 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo ThinkPad Edge E130 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-10-28TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135 Realtek HD Audio DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-10-28TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E130 BIOS Update Bootable CDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-20N/A
ThinkPad Edge E130 Update Utility BIOSWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-20TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2013-03-27TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, phần mềm Device Lenovo V490u Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-18TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, Phần mềm Thiết bị X131e Intel BluetoothWindows XP 32-bit2013-09-18TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, Phần mềm Thiết bị T430u Intel BluetoothWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software IIWindows XP 32-bit2012-08-02TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad Wireless LAN Driver (Broadcom WLAN 43142)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-21TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135 0.3M tích hợp camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e 1.0M tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e 1.0M tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-07TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-08-02TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, T430u, X131e Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Công nghệ Quản lý Intel T430u 8.1 FirmwareWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-19TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u, X131e, lái xe Lenovo V490u Quản lý Intel cơ InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-27TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, lái xe Quản lý Intel X131e cơ InterfaceWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-05TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, lái xe Lenovo V490u Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-12TẢI
Intel Chipset Driver của Windows 10 (64-bit), 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit) - Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131eWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-07TẢI
Giám sát tập tin INF cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-10TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
ThinkPad Edge E130, Lenovo V490u, ThinkPad T430u, ThinkPad X131e Intel HD Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-28TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Wireless DisplayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-28TẢI
Lenovo V490u, Thinkpad Cạnh E130, T430u, X131e. Intel Wireless DisplayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-11TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows XP 32-bit2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, Lenovo V490u Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2012-05-30TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-25TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2012-06-28TẢI
Lenovo Fingerprint Reader / Password Vault cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e ThinkPad UltraNav driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-02-29TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-04-01TẢI
ThinkPad X131e, X140e, ThinkPad Edge E130, E135, E145, ThinkPad T430u Synaptics Pointing Device DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e Realtek LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, X131e, T430u Realtek LAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-05TẢI
ThinkPad Edge E130 Intel WiMAX 6250 driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, lái xe X131e Realtek RTL8188CE WLANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, X131e, lái xe T430u Realtek RTL8188CE LAN không dâyWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u LAN không dây IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-10-29TẢI
TẢI
TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, T430u LAN không dây IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad mạng LAN không dây (BGN, abgn) DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-03TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad LAN không dây điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-29TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển ThinkPad Edge E130 Intel WiMAXWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e, Driver T430u Ericsson H5321gw Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-28TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u and Driver X131e Ericsson H5321gw Mobile BroadbandWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2012-10-30TẢI
Ericsson H5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-30TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-16TẢI
Giải pháp Lenovo cho doanh nghiệp nhỏ Powered by Intel Small Business Advantage cho máy tính xách tay và máy tính để bànWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-12TẢI
TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Giải pháp Lenovo cho doanh nghiệp nhỏ cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-01-01TẢI
TẢI
TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
vá Nitro cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-21TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 64-bit2012-06-18TẢI
ThinkPad Edge E130, X130e, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-05-30TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-06TẢI
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPadOS Independent2015-06-03TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
TẢI
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-10TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel 3.0 USB DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-30TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *