Lenovo ThinkPad E470, E570 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad E470 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad E470 / E570 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad USB-C Dock FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-21DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570, E475, E575 Conexant Audio DriverWindows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-27DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-27DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad E470, E475, E570, E575 Gói Bluetooth RealtekWindows 10 64-bit2018-04-10DOWNLOAD
ThinkPad E470, Phần mềm E570 Intel 8265 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-24DOWNLOAD
ThinkPad E470, Driver E570 Intel 8265 không dây BluetoothWindows 10 64-bit2018-07-26DOWNLOAD
Gói Bluetooth của ThinkPad E470, E570Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-02DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570, E475, E575 Atheros Bluetooth điều khiểnWindows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad E470, Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm Atheros của E570Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-25DOWNLOAD
Trình đọc đa tạp của ThinkPad E470, E570 BayhubWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-24DOWNLOAD
ThinkPad E470, E475, E570, E575 Bayhub MultiCard đọc driverWindows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
Máy ảnh tích hợp ThinkPad E470, E570Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-24DOWNLOAD
ThinkPad E470, E475, E570, E575 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-27DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2017-10-20DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 10 64-bit2017-11-13DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-13DOWNLOAD
ThinkPad Edge E470, Edge E570 Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-17DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-05-22DOWNLOAD
ThinkPad E470, Tính năng E570 ThinkPad Video (NVIDIA N16S / N16V / N16P) DriverWindows 7 32-bit2018-07-25DOWNLOAD
ThinkPad E470, Tính năng E570 ThinkPad Video (NVIDIA N16S / N16V / N16P) DriverWindows 7 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 NVIDIA gói GFEWindows 10 64-bit2017-12-11DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570, L470 (loại 20JV, 20JU), X270 (loại 20K5, 20K6), T470p ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2018-06-28DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-04-19DOWNLOAD
ThinkPad E470, Tính năng E570 ThinkPad Video (NVIDIA N16S / N16V / N16P) DriverWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad E470, E570 SCCMWindows 7 32-bit2018-07-23DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad E470, E570 SCCMWindows 10 64-bit2018-07-09DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad E470, E570 SCCMWindows 7 64-bit2018-07-09DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Synaptics Trình điều khiển ThinkPad UltraNavWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-10DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570, E475, E575 Synaptics ThinkPad UltraNav điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad E470, E475, E570, E575 Realtek Ethernet DriverWindows 10 64-bit2018-05-14DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Realtek Ethernet DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-24DOWNLOAD
Máy tính xách tay ThinkPad E470, E570, E475, E575 Máy tính xách tay không dây LAN8821ac Realtek 802.11CE PCI-E NICWindows 10 64-bit2018-04-09DOWNLOAD
Máy tính xách tay ThinkPad E470, Driver LAN không dây Qualcomm Atheros E570Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad Atheros Wireless LANWindows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel 8265 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-13DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel 8265 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Realtek 8821CE không dây LAN 802.11ac PCI-E NICWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-17DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad E470, E470c, E570, E570c Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-27DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 10 64-bit2018-04-10DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad E470, E570 Intel USB3.0 eXtebsible chủ điều khiển driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-27DOWNLOAD