Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Laptop của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Realtek HD Audio DriverWindows 8 64-bit2013-02-18DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-18DOWNLOAD
ThinkPad X1 Helix, X1 Helix 3G Realtek HD Audio DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-03DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-30DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) BIOS Update Bootable CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-30DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 8 64-bit2013-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 8.1 64-bit2014-02-23DOWNLOAD
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Tích hợp Camera / Integrated Rear camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-18DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Tích hợp Camera / Integrated Rear camera điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-02-19DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) tích hợp phía sau máy ảnh FirmwareWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-06-04DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-24DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-25DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-25DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel Firmware 8.1 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-22DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Công cụ cập nhật Màn hình cảm ứngWindows 8 64-bit2013-10-01DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) thích ứng sáng Registry patchWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-02-19DOWNLOAD
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-07DOWNLOAD
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 64-bit2016-07-26DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-07-26DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-07-26DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2016-07-26DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 8 64-bit2013-03-25DOWNLOAD
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 8 64-bit2013-03-25DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-25DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2013-11-24DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx, 20CG, 20CH) Registry Patch để Enable kbd / TrackPoint / TouchPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Registry Patch để Enable kbd / TrackPoint / TouchPadWindows 10 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-30DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-01-30DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) và Tablet 2 WinTab điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Lenovo USB Phần mềm 3.0 Ethernet AdapterWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-06-13DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-15DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad Sierra Wireless EM7700 / MC7700 / MC7750 - Gobi 4000 SoftwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-05-11DOWNLOAD
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / F5521gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-13DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29DOWNLOAD
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx), Twist Dịch vụ S230u Lenovo TabletWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-17DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Broadcom NFC driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-20DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Công nghệ Kết nối điều khiểnWindows 8 64-bit2013-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Công nghệ Kết nối điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Firmware Update Utility cho Enhanced Keyboard DockWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Broadcom NFC Driver cho ThinkPad Helix, X1 Carbon (Machine loại: 20A7, 20A8)Windows 10 64-bit2016-05-23DOWNLOAD
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-15DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-15DOWNLOAD
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 32-bit2013-03-19DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 64-bit2013-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx), Helix (Type 20CG, 20CH) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2015-03-18DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28DOWNLOAD
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
USB Hub Firmware Update Tool cho Enhanced Keyboard Dock cho USB Hub (GL3520-OVG10) cho Windows 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Helix (Type 369x, 370x)Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-24DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) USB Hub Firmware Update Tool cho Enhanced Keyboard Dock cho USB Hub (GL3520-OVY21)Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-27DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-20DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *