Lenovo ThinkPad L540 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad L440 Laptop

tải Lenovo ThinkPad L540 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Thinkpad L440, phần mềm điều khiển L540 Realtek AudioWindows 8.1 64-bit2014-01-08TẢI
ThinkPad L440, phần mềm điều khiển L540 Realtek AudioWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-20TẢI
ThinkPad L440, phần mềm điều khiển L540 Realtek AudioWindows 10 64-bit2015-08-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-10TẢI
ThinkPad L440, L540 BIOS Update Bootable CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-25TẢI
ThinkPad L440, L540 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-25TẢI
Thinkpad L440, L540 Realtek Bluetooth hồ sơWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
ThinkPad L440, tài xế Lọc L540 Realtek BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-10TẢI
ThinkPad L440, Phần mềm L540 Intel BluetoothWindows 8.1 32-bit2014-06-27TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-06-04TẢI
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-05-10TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-15TẢI
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-11-05TẢI
Phần mềm ThinkPad Intel Wireless Bluetooth 4.0 adapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-17TẢI
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter - ThinkPad L440, ThinkPad L540Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-23TẢI
ThinkPad L440, L540, T440, phần mềm T540p Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2014-01-09TẢI
điều khiển Realtek Bluetooth 4.0 - Thinkpad L440, L540Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Thinkpad L440, L540 Realtek Bluetooth 4.0 driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-12TẢI
Alcor SmartCard đọc lái xe - ThinkPad L440, L540Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-22TẢI
Thinkpad L440, tài xế L540 Alcor SmartCard đọcWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-09TẢI
ThinkPad L440, tài xế L540 Alcor SmartCard đọcWindows 10 64-bit2015-07-10TẢI
ThinkPad L440, L540 Realtek Media Card Reader-RTS5227 driverWindows 10 64-bit2015-07-10TẢI
ThinkPad L440, L540 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Thinkpad L440, L540 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ThinkPad L440, L540 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-23TẢI
Thinkpad L440, L540 Realtek Media Card Reader-RTS5227 driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-09TẢI
Realtek Media Card Reader-RTS5227 Driver - ThinkPad L440, L540Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-19TẢI
ThinkPad L440, L540 Công cụ Quản lý Intel 9.1 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-06-01TẢI
ThinkPad L440, Hỗ trợ L540 Intel ChipsetWindows 10 64-bit2015-09-15TẢI
ThinkPad L440, L540 Driver Intel ChipsetWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-05-20TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface - ThinkPad L440, L540Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-27TẢI
Thinkpad L440, Quản lý Intel L540 cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2016-12-30TẢI
Thinkpad L440, Quản lý Intel L540 cơ Driver InterfaceWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-12-30TẢI
ThinkPad Monitor INF File - ThinkpadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-14TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel Driver Hiển thịWindows 8.1 32-bit2015-02-13TẢI
Thinkpad L440 và L540 Intel Driver Hiển thịWindows 7 32-bit2016-06-07TẢI
Thinkpad L440, L540 Intel Driver Hiển thịWindows 8.1 64-bit2016-06-07TẢI
Thinkpad L440, L540 Intel Driver Hiển thịWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-07TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2017-03-23TẢI
Thinkpad L440, L540 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 7 64-bit2017-03-08TẢI
Thinkpad L440, L540 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8.1 64-bit2017-03-08TẢI
ThinkPad L440, L540 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8.1 32-bit2017-03-08TẢI
Thinkpad L440, L540 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 7 32-bit2017-03-08TẢI
Thinkpad L440, L540 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 10 64-bit2017-03-08TẢI
ThinkPad Edge E440, Edge E540, Edge E145, L440, L540, S440, S540 ThinkPad Monitor file INFWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-26TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Pro / Ultra Dock Synaptics Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Pro / Ultra Dock VIA Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad L440, L540 SCCM góiWindows 10 64-bit2015-09-02TẢI
ThinkPad L440 và gói L540 SCCMWindows 8 64-bit2013-10-20TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
ThinkPad L440 và gói L540 SCCMWindows 8.1 64-bit2016-03-07TẢI
ThinkPad L440 và gói L540 SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-07TẢI
TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Thinkpad L440, L540 ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2015-06-08TẢI
ThinkPad UltraNav Driver cho 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad L440, L540Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-12-15TẢI
ThinkPad L440, L540 Synaptics Pointing Device driverWindows 10 64-bit2017-07-10TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-23TẢI
TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 10 64-bit2015-08-26TẢI
Thinkpad L440, L540 Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-08TẢI
Thinkpad L440, Phần mềm L540 Realtek Wireless LAN AdapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-05TẢI
Thinkpad L440, Phần mềm L540 Realtek Wireless LAN AdapterWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-05TẢI
Thinkpad L440, Phần mềm L540 Realtek Wireless LAN AdapterWindows 8 64-bit2017-04-05TẢI
ThinkPad L440, Phần mềm L540 Realtek Wireless LAN AdapterWindows 10 64-bit2015-07-10TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-12-27TẢI
TẢI
ThinkPad Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-20TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
TẢI
Thinkpad L440, L540 trình điều khiển băng thông rộng di độngWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-09TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-29TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Sierra Wireless EM7355 - Gobi 5000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28TẢI
Trình điều khiển di động băng thông rộng - ThinkPad L440, L540Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-23TẢI
Trình điều khiển di động băng thông rộng - ThinkPad L440, L540Windows 8 64-bit2013-09-23TẢI
Thinkpad L440, Drivers L540 Mobile BroadbandWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-09TẢI
ThinkPad L440, Drivers L540 Mobile BroadbandWindows 10 64-bit2015-08-04TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel hợp tác xử lý điều khiển Performance kiểm soátWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
Intel Performance Processor Collaborative Control - ThinkPad L440, L540Windows 8 64-bit2013-09-23TẢI
Thinkpad L440, L540 Intel hợp tác xử lý điều khiển Performance kiểm soátWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2014-11-13TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Lenovo QuickConnect NFC Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 8 64-bit2014-09-23TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23TẢI
Thinkpad L440, L540 Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 8.1 32-bit2015-02-13TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 8.1 64-bit2014-01-08TẢI
ThinkPad L440 và L540 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 32-bit2013-09-23TẢI
ThinkPad L440 và L540 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-23TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 10 64-bit2015-07-10TẢI
ThinkPad L440 và Hỗ trợ L540 Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-23TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad L440, L540 Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI