Lenovo ThinkPad L570 (loại 20J8, 20J9) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad L570 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad L570 (loại 20J8, 20J9) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad L570 (Loại 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển âm thanh HD RealtekWindows 10 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại 20JQ, 20JR, 20J8, 20J9) Trình điều khiển Âm thanh Realtek ALC3245Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad L570 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-30DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad L570 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-30DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9) Trình điều khiển Bluetooth Realtek RTL8822BEWindows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) O2Micro BH611FJ1 Trình đọc thẻ Trình điều khiểnWindows 10 64-bit2018-03-02DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR), Thiết bị đọc thẻ thông minh UCUMWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Camera tích hợpWindows 10 64-bit2017-08-30DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Camera tích hợpWindows 10 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Chipset IntelWindows 10 64-bit2018-05-11DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Công cụ Quản lý Intel 11.7Windows 10 64-bit2018-03-16DOWNLOAD
ThinkPad L570 Quản lý Intel Động cơ 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-18DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Màn hình LCD INF / Trình điều khiển màuWindows 10 64-bit2018-05-02DOWNLOAD
ThinkPad L560, L570 NXP PTN3355 Phần vữngWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-04DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ họa Intel HD cho ThinkPad L570 (Các loại: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR)Windows 10 64-bit2018-04-23DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Các loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-07-06DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Trình quản lý dấu vân tay Lenovo dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-17DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay USB Synaptics Raptor cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-16DOWNLOAD
ThinkPad L570 Alps UltraNav điều khiểnWindows 10 64-bit2018-02-19DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Loại máy: 20J8, 20J9, 20JQ, 20JR) Trình điều khiển Mạng LAN Intel EthernetWindows 10 64-bit2018-03-01DOWNLOAD
ThinkPad L570 (Các loại: 20JQ, 20JR, 20J8, 20J9) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Realtek ThinkPad L570Windows 10 64-bit2018-03-29DOWNLOAD
ThinkPad L570 Fibocom L831-EAU Wireless WAN điều khiểnWindows 10 64-bit2017-02-23DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Driver không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Công cụ Cập nhật Phần mềm Không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-05DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad L570 IntelWindows 10 64-bit2018-03-01DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD