Lenovo ThinkPad P50s máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad P50s Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad P50s Mobile Workstation của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-23DOWNLOAD
ThinkPad P50, P50s, P70, T460s, T560 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-04DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
Phần mềm Bluetooth Broadcom cho 10 (64-bit), 8.1 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-26DOWNLOAD
Phần mềm Broadcom Bluetooth cho 7 (32-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 32-bit2016-01-26DOWNLOAD
Phần mềm Broadcom Bluetooth cho 7 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 64-bit2016-01-26DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-11DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-06-12DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-12DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad P50s (loại máy: 20FK, 20FL), T560 (loại máy: 20FH, 20FJ) Alcor SmartCard đọc driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-13DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-06-27DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-06-27DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-21DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-09-15DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel 11.8 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-20DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-07DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (32 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 32-bit2018-02-28DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (64 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
NVIDIA Optimus Display Driver Đối với Windows 8.1 (64 bit) - Lenovo ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 8.1 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
ThinkPad P50s, P70, T460s, T560 NVIDIA Optimus Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2018-05-15DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2018-02-22DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-17DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-04-04DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560 SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2017-11-13DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay USB Synaptics Raptor cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-16DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-02DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Broadcom Wireless LAN Driver cho 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19DOWNLOAD
Broadcom Wireless LAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 8.1 64-bit2016-01-26DOWNLOAD
Broadcom Wireless LAN Driver cho 10 (64-bit) - ThinkPad P50s, T560Windows 10 64-bit2017-12-20DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Huawei không dây WAN ME906sWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-06DOWNLOAD
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Intel RapidWindows 7 64-bit2016-01-06DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26DOWNLOAD
Trình điều khiển USB 3.0 của ThinkPad Systems IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-26DOWNLOAD