Lenovo Thinkpad P51 (Type 20HH, 20HJ) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Thinkpad P51 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad P51 (Type 20HH, 20HJ) Mobile Workstation của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển âm thanh HD RealtekWindows 10 64-bit2018-07-04DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad P51 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit2018-06-25DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad P51 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit2018-06-25DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển thẻ thông minh AlcorWindows 10 64-bit2018-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ, 20MM, 20MN), P71 (Các loại: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Realtek Card ReaderWindows 10 64-bit2018-06-22DOWNLOAD
ThinkPad P71 (loại máy: 20HK, 20HL), P51 (loại máy: 20HH, 20HJ) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2018-01-18DOWNLOAD
ThinkPad P71 (loại máy: 20HK, 20HL), P51 (loại máy: 20HH, 20HJ) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Loại 20HH, 20HJ), P71 (Loại 20HK, 20HL) Chipset Intel ChipsetWindows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Loại 20HH, 20HJ), P71 (Loại 20HK, 20HL) Intel Management Engine Phần mềm 11.7Windows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại máy: 20HK, 20HL), Bộ xử lý T470p của Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit2018-07-30DOWNLOAD
Chương trình hiệu chuẩn Pantone Color cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-17DOWNLOAD
ThinkPad P51 Cập nhật Firmware ThunderboltWindows 10 64-bit2018-07-24DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại Máy: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại Máy: 20HK, 20HL) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2018-07-30DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Loại máy: 20HH, 20HJ, 20MN, 20MM), P71 (Loại máy: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Video ThinkPad (NVIDIA N117)Windows 10 64-bit2018-07-10DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại máy: 20HH, 20HJ, 20MN, 20MM), P71 (Các loại máy: 20HK, 20HL) ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2018-05-22DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại: 20HH, 20HJ, 20MM, 20MN), P71 (Loại: 20HK, 20HL) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-07-17DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-03DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Loại 20HH, 20HJ, 20MN, 20MM), P71 (Loại 20HK, 20HL) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNavWindows 10 64-bit2018-07-30DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Machine loại: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 10 64-bit2018-06-05DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Các loại Máy: 20HH, 20HJ), P71 (Các loại Máy: 20HK, 20HL) Trình điều khiển Mạng Không Dây IntelWindows 10 64-bit2018-05-14DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Performance Tuner - ThinkStation / ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-03-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P51 (loại máy: 20HH, 20HJ), P71 (loại máy: 20HK, 20HL) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad P51 (Loại 20HH, 20HJ), P71 (Loại 20HK, 20HL) Bảng điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel với trình điều khiển thiết bị (cho các hệ thống RAID)Windows 10 64-bit2018-07-05DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD