Lenovo ThinkPad P70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad P70

Tải về Lenovo ThinkPad P70 Mobile Workstation của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-23DOWNLOAD
ThinkPad P50, P50s, P70, T460s, T560 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-04DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad P70 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-28DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad P70 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-28DOWNLOAD
ThinkPad P50, Phần mềm P70 Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2015-10-23DOWNLOAD
ThinkPad P50 (Loại 20EN, 20EQ), P70 (Loại 20ER, 20ES) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-06-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel ThinkPad P50, P70Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-07-03DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-22DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-14DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-20DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-13DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 64-bit2018-02-07DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-30DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-14DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2018-06-21DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
ThinkPad P50, Quản lý Intel P70 cơ 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-23DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21DOWNLOAD
Chương trình hiệu chuẩn Pantone Color cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-17DOWNLOAD
ThinkPad P50, phần mềm P70 ThunderboltWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-25DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2018-06-20DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (32 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 32-bit2018-02-28DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (64 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
NVIDIA Optimus Display Driver Đối với Windows 8.1 (64 bit) - Lenovo ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 8.1 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad P70 Intel Alpine Ridge Thunderbolt Phần vữngWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-18DOWNLOAD
ThinkPad P50s, P70, T460s, T560 NVIDIA Optimus Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2018-09-05DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2018-02-05DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 SCCM góiWindows 7 64-bit2016-08-17DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-05-04DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-03DOWNLOAD
Phần mềm Lenovo cảm ứng vân tay cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-09DOWNLOAD
Synaptics Metallica cảm ứng vân tay điều khiển cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-07-14DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay Synaptics Metallica MOH Touch cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-16DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Synaptics ThinkPad UltraNav driverWindows 10 64-bit2018-08-15DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Trình điều khiển Synaptics UltraNavWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-24DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel 8260 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2015-11-05DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel 8260 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-05DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-11DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Sierra Wireless EM7455 Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2016-04-25DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Sierra EM7455 Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-18DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-01DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-12DOWNLOAD
Lenovo Performance Tuner - ThinkStation / ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-22DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Rapid Storage Technology Intel driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-18DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với Device DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-08DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-12DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-19DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với thiết bị điều khiển (đối với hệ thống RAID)Windows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-04DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel USB Driver 3.0 thích ứngWindows 8.1 64-bit2015-11-05DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad P50, P70 Intel USB3.1 driverWindows 7 64-bit2015-11-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel USB 50 của ThinkPad P70, P3.0Windows 7 64-bit2017-06-27DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *