Lenovo ThinkPad P72 (loại 20MB, 20MC) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad P72

Tải về Lenovo ThinkPad P72 (loại 20MB, 20MC) Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh ThinkPad P52, P72 RealtekWindows 10 64-bit2018-10-17DOWNLOAD
Trình điều khiển âm thanh ThinkPad P52, P72 RealtekWindows 10 64-bit2018-12-24DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad P52, Cập nhật BIOS P72 (CD khởi động)Windows 10 64-bit2018-12-21DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad P52, Tiện ích cập nhật BIOS P72Windows 10 64-bit2018-12-21DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel ThinkPad P52, P72Windows 10 64-bit2018-11-09DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Phần mềm không dây Intel dành cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2018-12-05DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2018-10-18DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2018-10-18DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2018-08-27DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 Realtek MultiCardWindows 10 64-bit2018-08-27DOWNLOAD
ThinkPad P72, L480, L580 Tích hợp tiện ích cập nhật firmware cho máy ảnh IRWindows 10 64-bit2018-09-13DOWNLOAD
ThinkPad P52, Quản lý Intel P72 cơ 12.0 FirmwareWindows 10 64-bit2018-11-09DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Intel Management Engine Phần mềm 12.0Windows 10 64-bit2018-07-13DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2018-08-18DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Trình điều khiển IO nối tiếp IntelWindows 10 64-bit2018-08-27DOWNLOAD
ThinkPad P72 (Loại 20MB, 20MC) Cập nhật Firmware ThunderboltWindows 10 64-bit2018-11-14DOWNLOAD
ThinkPad P72 (Loại 20MB, 20MC) Phần mềm Intel ThunderboltWindows 10 64-bit2018-09-14DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Tính năng Video ThinkPad (NVIDIA Quadro N18 với Bảng điều khiển NVIDIA)Windows 10 64-bit2018-11-09DOWNLOAD
Các tính năng ThinkPad P52, P72 ThinkPad Video (NVIDIA Quadro N18 với NVIDIA Control Panel)Windows 10 64-bit2018-11-28DOWNLOAD
Tập tin ThinkPad P52, P72 ThinkPad Monitor INFWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad P52 (Loại máy: 20M9, 20MA), ThinkPad P72 (Loại 20MB, 20MC) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-12-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay ThinkPad P52, P72 Synaptics Metallica MIS TouchWindows 10 64-bit2018-09-18DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật Firmware của TrackPoint cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-11-07DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 Elantech ThinkPad UltraNavWindows 10 64-bit2018-12-13DOWNLOAD
Kích hoạt Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-12-13DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Intel PRO / 1000 Bộ điều hợp LAN Phần mềm (Trình điều khiển Gigabit Ethernet)Windows 10 64-bit2018-11-12DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Intel PRO / 1000 Bộ điều hợp LAN Phần mềm (Trình điều khiển Gigabit Ethernet)Windows 10 64-bit2018-08-18DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Trình điều khiển LAN không dây IntelWindows 10 64-bit2018-11-09DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Trình điều khiển LAN không dây IntelWindows 10 64-bit2018-12-03DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 Intel DPTFWindows 10 64-bit2018-11-12DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 Intel DPTFWindows 10 64-bit2018-06-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Trợ lý di chuyển Lenovo cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 NXP NFCWindows 10 64-bit2018-11-09DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 NXP NFCWindows 10 64-bit2018-11-19DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-11-22DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel dành cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-10-15DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad P52, P72 NXP NFCWindows 10 64-bit2018-12-05DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Trình điều khiển thiết bị và phần mềm Intel SGXWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Bộ điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel với bộ điều khiển bộ nhớ OptaneWindows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-18DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Rapid Storage Technology Intel driverWindows 10 64-bit2018-06-20DOWNLOAD
ThinkPad P52, P72 Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với Device DriverWindows 10 64-bit2018-11-13DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *