Lenovo ThinkPad T431s Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T431s Ultrabook

tải Lenovo ThinkPad T431s Ultrabook Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows Trình điều khiển 10, Tiện ích và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad T431s Realtek HD Audio DriverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2013-03-27TẢI
ThinkPad T431s Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-26TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad T431s BIOS Update (Bootable CD)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows XP 64-bit
2017-10-05TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad T431s Update Utility BIOSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-10-05TẢI
ThinkPad T431s, X230s Intel Centrino (R) Wireless Bluetooth (R) Adaptor Phần mềm Speed ​​4.0 + caoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s, X230s Intel Centrino (R) Wireless Bluetooth (R) Adaptor Phần mềm Speed ​​4.0 + caoWindows 8 64-bit2013-03-28TẢI
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-19TẢI
Máy ảnh ThinkPad T431s IntegratedWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-27TẢI
Máy ảnh ThinkPad T431s IntegratedWindows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-20TẢI
SmartCard đọc driver cho XP - ThinkPad T431sWindows XP 32-bit2013-03-20TẢI
ThinkPad T431s SmartCard đọc driverWindows 7 32-bit2013-03-20TẢI
ThinkPad T431s SmartCard đọc driverWindows 7 64-bit2013-03-20TẢI
lái xe ThinkPad T431s SmartCard đọcWindows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-13TẢI
ThinkPad T431s Ricoh Media Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Ricoh Media Card Reader driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-20TẢI
ThinkPad T431s Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 64-bit2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-20TẢI
Hỗ trợ ThinkPad T431s Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-28TẢI
Hỗ trợ ThinkPad T431s Intel ChipsetWindows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-20TẢI
Quản lý cơ Intel Firmware 8.1 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-05-18TẢI
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad T431s Intel Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad T431s Intel Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad T431s Intel Graphics DriverWindows 8 64-bit2016-07-26TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01TẢI
Giám đốc trình bày cho ThinkPadWindows XP 32-bit2010-09-03TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
ThinkPad T431s Intel Graphics DriverWindows XP 32-bit2013-03-28TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
gói ThinkPad T431s SCCMWindows 8.1 64-bit2014-03-02TẢI
gói ThinkPad T431s SCCMWindows 8 64-bit2013-03-20TẢI
gói ThinkPad T431s SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-20TẢI
TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-24TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Synaptics Trackpad Firmware Update cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-19TẢI
TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08TẢI
ThinkPad T431s Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
ThinkPad T431s Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 8 64-bit2013-03-28TẢI
ThinkPad T431s Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows XP 32-bit2013-09-02TẢI
ThinkPad T431s Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdaptorWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-28TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-01TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Sierra Wireless EM7355 - Gobi 5000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-28TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad T431s TPM DriverWindows XP 32-bit2013-03-28TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Trung tâm Thư ThinkPadWindows XP 32-bit2011-01-04TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-25TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility (Bootable ISO) - ThinkPad T440, T440s, T431s, X1 Carbon (Type 34xx), X240OS Independent2013-03-26TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01Windows XP 32-bit2013-11-12TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage suất Center Pack cho Vista, XP, 2000 - ThinkPadWindows XP 32-bit2013-03-29TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2013-03-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad T431s Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-28TẢI