Lenovo ThinkPad T460s máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad T460s Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T460s Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-23DOWNLOAD
ThinkPad P50, P50s, P70, T460s, T560 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-04DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T460s Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-20DOWNLOAD
ThinkPad T460s BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-20DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T460s Lenovo BIOS Tiện ích xác thựcWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-17DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Broadcom BluetoothWindows 8.1 64-bit2016-01-22DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Broadcom BluetoothWindows 10 64-bit2016-01-22DOWNLOAD
Hồ sơ Software ThinkPad T460s Broadcom BluetoothWindows 10 64-bit2016-01-22DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Intel Wireless GigabitWindows 8.1 64-bit2018-02-05DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-22DOWNLOAD
ThinkPad T460s (Loại 20F9, 20FA) Phần mềm Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Intel BluetoothWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
ThinkPad T460s (Loại 20F9, 20FA) Phần mềm Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-30DOWNLOAD
ThinkPad T460s Sunplus / Realtek tích hợp máy ảnh Driver PackageWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-16DOWNLOAD
ThinkPad T460s Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-12DOWNLOAD
ThinkPad T460s Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2017-04-05DOWNLOAD
ThinkPad T460s Realtek Media Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-14DOWNLOAD
ThinkPad T460s Realtek Media Card Reader driverWindows 10 64-bit2017-04-03DOWNLOAD
Trình điều khiển máy ảnh tích hợp ThinkPad T460Windows 10 64-bit2018-07-06DOWNLOAD
ThinkPad T460s Sunplus / Realtek tích hợp máy ảnh Driver PackageWindows 10 64-bit2017-11-27DOWNLOAD
Hỗ trợ ThinkPad T460s Intel ChipsetWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-02-23DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel 11.8 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-20DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (32 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 32-bit2018-02-28DOWNLOAD
Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus cho Windows 7 (64 bit) - ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 7 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
NVIDIA Optimus Display Driver Đối với Windows 8.1 (64 bit) - Lenovo ThinkPad T460s, T560, P50s, P70Windows 8.1 64-bit2018-02-28DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2018-02-22DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-07DOWNLOAD
ThinkPad P50s, P70, T460s, T560 NVIDIA Optimus Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2018-09-05DOWNLOAD
gói ThinkPad T460s SCCMWindows 7 32-bit2016-08-17DOWNLOAD
gói ThinkPad T460s SCCMWindows 7 64-bit2016-08-17DOWNLOAD
Gói ThinkPad T460s SCCMWindows 8.1 64-bit2016-01-29DOWNLOAD
Gói ThinkPad T460s SCCMWindows 10 64-bit2018-08-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-03DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay Synaptics Metallica MOH Touch cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-02DOWNLOAD
Phần mềm Lenovo cảm ứng vân tay cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Synaptics Metallica cảm ứng vân tay điều khiển cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-07-14DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
ThinkPad T460s Màn hình cảm ứng Firmware Update ToolWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-07DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-14DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
ThinkPad T460s Broadcom 802.11ac không dây PCIE Full Dongle adapterWindows 8.1 64-bit2016-01-22DOWNLOAD
ThinkPad T460s Broadcom 802.11ac không dây PCIE Full Dongle adapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01DOWNLOAD
ThinkPad T460s Broadcom 802.11ac không dây PCIE Full Dongle adapterWindows 10 64-bit2018-01-12DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Intel Wireless GigabitWindows 10 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad T460s Intel Wireless GigabitWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-02-19DOWNLOAD
DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-01DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad T460s IntelWindows 7 32-bit2016-02-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad T460s IntelWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-11DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-09-25DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-04DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad T460s (Machine loại: 20F9, 20FA) Intel USB3.0 chủ điều khiển điều khiển thích ứngWindows 8.1 64-bit2016-01-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad T460s (Machine loại: 20F9, 20FA) Intel 3.0 USB DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-03DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *