Lenovo ThinkPad T470 (Type 20HD, 20HE) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T470 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T470 (Type 20HD, 20HE) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad USB-C Dock FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2018-11-13DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad 25, tiện ích cập nhật BIOS T470Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad 25, Cập nhật BIOS T470 (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20HD, 20HE) Trình điều khiển Bluetooth RealtekWindows 10 64-bit2018-07-03DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2018-12-05DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 tích hợp IR Camera Firmware Update UtilityWindows 10 64-bit2018-09-28DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Alcor SmartCard điều khiểnWindows 10 64-bit2018-10-16DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển Camera tích hợp ThinkPad 25Windows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển Camera tích hợp ThinkPad 25Windows 10 64-bit2018-11-13DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển đầu đọc thẻ nhớ RealtekWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470, 25, A475 Bison tích hợp gói phần mềm camera hồng ngoạiWindows 10 64-bit2018-09-28DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Chipset Intel ChipsetWindows 10 64-bit2018-12-27DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của IntelWindows 10 64-bit2017-10-04DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s Công cụ quản lý Intel Phần mềm cơ sở 11.8Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm công cụ quản lý Intel 12.0Windows 10 64-bit2019-01-03DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của IntelWindows 10 64-bit2018-11-29DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), Cập nhật phần mềm ThinkPad 25 ThunderboltWindows 10 64-bit2018-12-18DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-08-28DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 Tính năng Video ThinkPad (NVIDIA N16S)Windows 10 64-bit2018-12-02DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2018-11-15DOWNLOAD
ThinkPad T470 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-11-30DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-11-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-03DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-09DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2018-09-06DOWNLOAD
Công cụ Cập nhật phần mềm Touch Firmware của ThinkPad T470Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển ThinkPad 25 Synaptics UltraNavWindows 10 64-bit2018-07-30DOWNLOAD
Kích hoạt Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-12-13DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển Intel Gigabit EthernetWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển Intel Gigabit EthernetWindows 10 64-bit2018-12-17DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20HD, 20HE) Trình điều khiển mạng LAN không dây RealtekWindows 10 64-bit2018-12-04DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s Trình điều khiển Gigabit Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-12-17DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-15DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Driver không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-10-16DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Công cụ Cập nhật Phần mềm Không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Trợ lý di chuyển Lenovo cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-12-10DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại 20HD, 20HE) Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE) Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2018-11-30DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-11-22DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel dành cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-10-15DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại: 20K7), T470 (Các loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 10 64-bit2018-12-04DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-18DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-19DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-11-15DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *