Lenovo ThinkPad T470 (Type 20HD, 20HE) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T470 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T470 (Type 20HD, 20HE) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh ThinkPad 25, T470 Realtek HDWindows 10 64-bit2020-05-14DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
Cập nhật BIOS ThinkPad 25, T470 (Tiện ích & CD có thể khởi động)Debian 9
Red Hat Enterprise Linux 7 64-bit
SUSE Linux Enterprise Server 12 64-bit
Ubuntu 16
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2020-05-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-02-05DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE), T470 (Các loại: 20HF, 20HG) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2020-05-14DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: 20HD, 20HE) Trình điều khiển Bluetooth RealtekWindows 10 64-bit2018-07-03DOWNLOAD
ThinkPad T470 (loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Alcor SmartCard điều khiểnWindows 10 64-bit2018-10-16DOWNLOAD
ThinkPad T470, 25, A475 Bison tích hợp gói phần mềm camera hồng ngoạiWindows 10 64-bit2018-09-28DOWNLOAD
Trình điều khiển máy ảnh tích hợp ThinkPad 25, T470Windows 10 64-bit2019-05-16DOWNLOAD
Tích hợp bản vá đăng ký trình điều khiển máy ảnh cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-06-07DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 tích hợp IR Camera Firmware Update UtilityWindows 10 64-bit2018-09-28DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển đầu đọc thẻ nhớ RealtekWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại máy: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển Camera tích hợp ThinkPad 25Windows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm công cụ quản lý Intel 14.0Windows 10 64-bit2020-05-20DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của IntelWindows 10 64-bit2017-10-04DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Các loại: 20K7), T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển IO của IntelWindows 10 64-bit2018-11-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset ThinkPad 25, T470Windows 10 64-bit2020-01-13DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s Công cụ quản lý Intel Phần mềm cơ sở 11.8Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2020-05-04DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ họa Intel ThinkPad T470Windows 10 64-bit2019-11-25DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ họa Intel ThinkPad T470, T470sWindows 10 64-bit2020-04-30DOWNLOAD
ThinkPad T470 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-08-28DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Phần mềm Thunderbolt của IntelWindows 10 64-bit2020-03-29DOWNLOAD
Cập nhật phần mềm ThinkPad 25, T470 ThunderboltWindows 10 64-bit2020-01-23DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2018-11-15DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 Tính năng Video ThinkPad (NVIDIA N16S)Windows 10 64-bit2019-12-01DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s ThinkPad Monitor INF fileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-29DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại máy: Gói SCCM 20HD, 20HE, 20JM, 20JN)Windows 10 64-bit2020-02-05DOWNLOAD
Gói ThinkPad 25, T470 SCCMWindows 10 64-bit2020-06-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
SCCM gói cho ThinkPadWindows 10 64-bit
2019-04-01DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-04-02DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-03DOWNLOAD
Trình điều khiển Thinkprint Synaptics Metallica MOC Touch Fingerprint ReaderWindows 10 64-bit2019-04-18DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), Trình điều khiển ThinkPad 25 Synaptics UltraNavWindows 10 64-bit2020-03-03DOWNLOAD
Công cụ Cập nhật phần mềm Touch Firmware của ThinkPad T470Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-06DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) Trình điều khiển Intel Gigabit EthernetWindows 10 64-bit2019-11-04DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad 25, T470, Intel Gigabit EthernetWindows 10 64-bit2019-09-25DOWNLOAD
Kích hoạt Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2020-03-03DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s Trình điều khiển Gigabit Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-12-17DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-04-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Các loại: 20HD, 20HE) Trình điều khiển LAN không dây RealtekWindows 10 64-bit2019-09-30DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Driver không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-05-05DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-05-05DOWNLOAD
Fibocom L831-EAU Công cụ Cập nhật Phần mềm Không dây WAN cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-05-05DOWNLOAD
Lenovo Settings Power Manager cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2020-02-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2020-04-21DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2019-12-16DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad 25 (Loại 20K7), T470 (Loại 20HD, 20HE) Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Loại 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (Loại 20K7). Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2018-11-30DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-06-06DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470 (Các loại 20HD, 20HE) Trình điều khiển NFC NXPWindows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-06-30DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2019-03-11DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2020-05-06DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-15DOWNLOAD
Công cụ điều khiển khôi phục cho Intel NVMe SSD cho ThinkPadWindows 10 64-bit2019-03-27DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-05-04DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit2020-06-10DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 7 64-bit2020-03-23DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2019-09-19DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm ổ đĩa cứng và ổ đĩa cứng cho Windows 7 (32 bit, 64 bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2019-09-06DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2019-04-22DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm ổ đĩa cứng và ổ đĩa cứng cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2019-10-01DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2020-05-04DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *