Lenovo ThinkPad T550 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad T550 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad T550 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-22DOWNLOAD
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-04-27DOWNLOAD
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-27DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T550, Cập nhật BIOS của W550s (CD khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-17DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-17DOWNLOAD
ThinkPad T540p, T550, W540, W541, W550s Realtek Profiles BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T540p, T550, W540, W541, Driver Realtek W550s BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T550, Driver W550s Realtek BluetoothWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-04DOWNLOAD
Intel phần mềm Bluetooth cho 8.1 (64-bit) - ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), T550, W550s, X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), X250Windows 8.1 64-bit2018-06-05DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (Type: 20BS, 20BT), X250 Phần mềm Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-01DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-03-14DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), T550, W550s Alcor SmartCard đọc driverWindows 8.1 64-bit2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s Alcor SmartCard đọc driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), T540p (Type 20BE, 20BF), T550 (Type 20CJ, 20CK), W540 (Type 20BG, 20BH), W541 (Type 20EF, 20EG), W550s (Type 20E1, 20E2) Alcor SmartCard đọc driverWindows 10 64-bit2015-07-29DOWNLOAD
ThinkPad T540p (Các loại: 20BE, 20BF), ThinkPad T550 (Các loại: 20CJ, 20CK), ThinkPad W550s (Các loại: 20E1, 20E2) Realtek Media Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-09-02DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s Realtek Media Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-10DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Các loại: 20CG, 20CH), T550, W550s, X1 Carbon (Các loại: 20BS, 20BT) Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (Các loại: 20BS, 20BT) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-12-15DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.0 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-11-17DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), Quản lý Intel X250 cơ 11.0 SoftwareWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-17DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel Firmware 10.0 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-07-31DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), Quản lý Intel X250 cơ Firmware 10.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-22DOWNLOAD
ThinkPad T450, T450s, T550, X1 Carbon (Type 20BS, 20BT), X250 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2018-09-13DOWNLOAD
ThinkPad T450, T450s, T550, X1 Carbon (Type 20BS, 20BT), X250 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2018-08-02DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-03DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s NVIDIA Geforce / Quadro Driver Hiển thịWindows 7 32-bit2018-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s NVIDIA Geforce / Quadro Driver Hiển thịWindows 10 64-bit2018-03-20DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s NVIDIA Geforce / Quadro Driver Hiển thịWindows 7 64-bit2018-03-20DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s NVIDIA Geforce / Quadro Driver Hiển thịWindows 8.1 64-bit2018-03-20DOWNLOAD
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Pro / Ultra Dock Synaptics Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Pro / Ultra Dock VIA Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-02-29DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s SCCM góiWindows 10 64-bit2018-08-02DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s SCCM góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-09-18DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-24DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter Phần mềm cho hệ điều hành DOS - ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), X250DOS2015-01-27DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (Machine loại: 20BS, 20BT), X250 Intel PRO / 1000 LAN Adaptor phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 10 64-bit2017-08-10DOWNLOAD
Realtek Wireless LAN Driver cho 8.1 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad T550, W550sWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-06DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-09-26DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-04DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-04DOWNLOAD
DOWNLOAD
Realtek Wireless LAN Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-20DOWNLOAD
Realtek Wireless LAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), X250, T550 Sierra Wireless Software EM7345Windows 10 64-bit2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-04-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
ThinkPad Helix 2nd Gen (Machine loại: 20CG, 20CH), X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT), ThinkPad T550 (Machine loại: 20CJ, 20CK), ThinkPad W550s (Machine loại: 20E1, 20E2) Intel Processor hợp tác hiệu suất điều khiển (CPPC)Windows 10 64-bit2015-07-30DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), T550, W550s, X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Intel Processor hợp tác Performance Control (CPPC) tài xếWindows 8.1 64-bit2015-01-06DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
ThinkPad thông minh Mark cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-18DOWNLOAD
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13DOWNLOAD
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-29DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2016-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2016-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-10-13DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-19DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T550, W550s, X1 Carbon (loại máy: 20BS, 20BT) Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-27DOWNLOAD
Trình điều khiển USB 3.0 của ThinkPad Systems IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-26DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *