Lenovo ThinkPad T61 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad T61 Máy tính xách tay

tải Lenovo ThinkPad T61 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
SoundMax Phần mềm Audio cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-01TẢI
SoundMax Phần mềm Audio cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2015-05-25TẢI
Cài đặt BIOS Capture / Playback Utility - ThinkPadDOS2015-06-08TẢI
BIOS Setup Utility menu Extension cho Reset Key Cryptographic và Tẩy xoá của Solid State Drive cho DOS - ThinkPadOS Independent2010-12-07TẢI
TẢI
Cài đặt ThinkPad BIOS cho ThinkPadOS Independent
Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
BIOS Update Utility - ThinkPad R61 14.1inch màn ảnh rộng với IEEE 1394, ThinkPad T61, T61pWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03TẢI
ThinkPad R61, R61i 14.1 inch màn ảnh rộng với IEEE 1394, ThinkPad T61, T61p BIOS Update Bootable CDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
Modem driver cho SUSE Linux - ThinkPad R61 (loại 7742, 7743, 7744, 7751, 7753, 7754, 7755, 8914, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929, 8918), T61Linux Red Hat / SUSE2007-12-12TẢI
TẢI
ThinkPad R60, R60e, R61, R61i, T60, T60p, T61, T61p, X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet, Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t, tài xế ThinkPad dự trữ bản ModemWindows XP 32-bit2010-06-04TẢI
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPadWindows XP 32-bit2010-11-25TẢI
Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-04TẢI
tập tin hỗ trợ của Microsoft Bluetooth Bluetooth với Enhanced Data Rate cho ThinkPadWindows XP 32-bit2005-09-21TẢI
ThinkPad dự trữ Edition, R60, R60e, R61, R61i, T60, T60p, T61, T61p, X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet, Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, tài xế Z61t ModemWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-12-12TẢI
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2015-06-03TẢI
ThinkPad R61, T61, T61p, Z60m Thẻ lái xe đọc (Ricoh 4-in-1)OS Independent2007-06-26TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-12TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-12TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-12-12TẢI
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-12-12TẢI
ThinkPad R61, R61i, R400, R500, T61, T61p, T400, T500, W500, W700, W700ds, Z60m Ricoh đa Card Reader driverWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2008-03-06TẢI
ThinkPad R61, R61i, R400, R500, T61, T400 Tích hợp trình điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-10-02TẢI
ThinkPad dự trữ Edition, R61, R61e, R61i, T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, Hỗ trợ X300 Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-12-31TẢI
Registry Patch để Vô hiệu hoá AMT sơ Synchronization Pop-up cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2015-06-02TẢI
ThinkPad T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, Cục Dự trữ bản Local Service Khả năng quản lý và Serial Over LAN (Intel AMT 2.6) tài xếWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-04-06TẢI
ThinkPad T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, Cục Dự trữ bản quản lý cơ Interface (Intel AMT 2.6) tài xếWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-04-06TẢI
ThinkPad T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, Cục Dự trữ bản quản lý cơ Firmware (Intel AMT 2.6) tài xếWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-01-04TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01TẢI
Nvidia Display Driver cho SUSE Linux - ThinkPad R61, T61Linux Red Hat / SUSE2008-02-08TẢI
TẢI
ThinkPad R61, R61i, T61, T61p NVIDIA Display Driver (NVIDIA Quadro NVS 140M / Quadro FX 570M)Windows 7 32-bit2009-10-21TẢI
ThinkPad R61, R61i, T61, T61p NVIDIA Display Driver (NVIDIA Quadro NVS 140M / Quadro FX 570M)Windows 7 64-bit2012-08-02TẢI
Intel GL960 / GM965 Display Driver cho ThinkPadWindows Vista 64-Bit2012-03-15TẢI
ThinkPad R61, R61e, R61i, T61, X61, X61s, X61 Tablet Intel GL960, điều khiển hiển thị GM965Windows XP 32-bit2011-11-16TẢI
Intel (940GML, 945GM) Display Driver cho ThinkPadWindows XP 32-bit2012-03-14TẢI
Display (NVIDIA Quadro NVS 140M / Quadro FX 570M) driver cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2009-02-19TẢI
Registry Patch để sắp xếp các biểu tượng trong thiết bị và thư mục Printers cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-02TẢI
Driver Hiển thị Intel (Intel GL960 / GM965) cho Khu Edition, R61, R61e, R61i, T61, X61, X61s, X61 TabletWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Driver Hiển thị Intel (Intel GL960 / GM965) cho Khu Edition, R61, R61e, R61i, T61, X61, X61s, X61 TabletWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21TẢI
Driver Video (Intel GL960 / GM965) cho R61, R61e, R61i, T61, X61s, X61 TabletWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-05-12TẢI
Driver Video (Intel GL960 / GM965) cho R61, R61e, R61i, T61, X61, X61s, X61 Tablet, dự trữ bảnWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-05-12TẢI
Display (NVIDIA Quadro NVS 140M / Quadro FX 570M) driver cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-01-13TẢI
Display (NVIDIA Quadro NVS 140M / Quadro FX 570M) driver cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-01-13TẢI
Giám đốc trình bày cho các máy tính xách tayWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-05-05TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-05-19TẢI
Fingerprint Software 5.6.2 cho Windows Vista (64-bit)Windows Vista 64-Bit2009-03-27TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Fingerprint Software 5.6.2 cho Windows Vista (32-bit) và XP Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2007-09-27TẢI
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStationWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2012-07-01TẢI
TẢI
Bàn phím Customizer Utility cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-09-12TẢI
UltraNav Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08TẢI
lái xe ThinkPad UltraNav SynapticsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím cho dekstop, máy tính xách tay, máy trạmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-03-03TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LAN cho DOS - ThinkPad R61, R61i, T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, dự trữ bảnOS Independent2007-12-18TẢI
ThinkPad R61, R61i, T60, T60p, T61, T61p, X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet, X300, Cục Dự trữ bản Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LANWindows XP 32-bit2015-06-02TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
ThinkPad dự trữ Edition, R61, R61i, T60, T60p, T61, T61p, X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet, tài xế X300 Ethernet (Intel PRO phần mềm adapter / 1000 LAN)Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-02-26TẢI
TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08TẢI
Mạng LAN không dây Intel (abgn, ABG, bg) cho ThinkPadWindows XP 32-bit2010-11-17TẢI
Wireless LAN ThinkPad (11bg, 11abg, 11abgn) cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-25TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2007-12-12TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11bgn) cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02TẢI
Wireless LAN ThinkPad 11abg, abgn, bg, BGN cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-06TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-11-17TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2007-12-12TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
ThinkPad R60, R60e, R61, R61e, R61i, T60, T60p, T61, T61p, X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet, Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t Cisco Giới hạn khách hàng điện Lựa chọn patchWindows XP 32-bit2007-11-19TẢI
lái xe WAN không dây cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2008-08-04TẢI
ThinkPad T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, ThinkPad dự trữ Phiên bản không dây WAN (1xEV-DO của Verizon) tài xếWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-06-12TẢI
ThinkPad T61, T61p, X61, X61s, X61 Tablet, X300, ThinkPad dự trữ Phiên bản không dây WAN (Vodafone và Cingular - HSDPA) tài xếWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-06-12TẢI
DVD đa lái xe tiện ích cập nhật firmware (Bootable CD ISO) - ThinkPadWindows XP 32-bit2008-03-06TẢI
Power Manager cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-25TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-27TẢI
Registry vá cho phép USB S3 Quản lý năng lượng cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20TẢI
Registry vá để cho phép thiết bị khởi xướng Quản lý năng lượng trên ổ đĩa cứng SATA cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2017-03-27TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2017-03-16TẢI
Module Patch cho quản lý cấp điện cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2012-10-21TẢI
ThinkPad Power Manager vá module cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-05-26TẢI
Registry patch để thay đổi thời gian IRP IDLE bằng vân tay lái người đọc cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-08-20TẢI
Atmel TPM (Trusted Platform Module) điều khiển thiết bị cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2007-12-18TẢI
Trung tâm đa phương tiện cho Offerings Hãy suy nghĩ cho Windows XP và 2000Windows XP 32-bit2006-08-31TẢI
Cập nhật cho Trung tâm đa phương tiện cho Offerings ThinkWindows XP 32-bit2007-02-13TẢI
Bàn phím Customizer Utility cho ThinkPadWindows XP 32-bit2008-09-12TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-02-27TẢI
Kinh nghiệm thiết bị cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-02TẢI
Windows Vista Cập nhật đun KB953270 (WW) - ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-11TẢI
Trung tâm đa phương tiện cho Offerings Hãy suy nghĩ cho Windows VistaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2008-06-30TẢI
Trung tâm đa phương tiện cho Offerings Think cập nhật cho Windows VistaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2007-08-31TẢI
Trung tâm Thư ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-01-04TẢI
Hotkey tính năng vá lỗi cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03TẢI
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2014-11-24TẢI
TẢI
Đấng Tạo Hóa Business Edition và Trung tâm đa phương tiện cho Offerings suy nghĩ với sự hỗ trợ LightScribe cho Windows 7, Vista, XP và 2000Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-22TẢI
TẢI
TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho ThinkPadOS Independent2007-08-28TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26TẢI
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPadOS Independent2015-06-03TẢI
Vô hiệu hóa công cụ cho Intel Turbo Memory Driver - ThinkPad R61, R400, R500, T61, T61p, T400, T400s, T500, W500, W700, W700ds, X61, X61s, X61 Tablet, X200, X200s, X200 Tablet, X300, X301, dự trữ Phiên bảnWindows XP 32-bit2009-01-15TẢI
ThinkPad lưu trữ SD và tiêu chuẩn lái xe buýt điều khiển máy chủ - ThinkPadWindows XP 32-bit2007-03-14TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2009-10-02TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03TẢI
ThinkPad dự trữ Edition, R61, R400, R500, T61, T61p, T400, T400s, T500, W500, W700, W700ds, X61, X61s, X61 Tablet, X200, X200s, X200 Tablet, X300, X301 Intel Turbo Memory driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-11-30TẢI
Sửa chữa cho vấn đề của HDD với phát hiện HD cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-09-08TẢI
ThinkPad Mobility Center Customization cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit2008-09-12TẢI
Quản lý Bảo trì ThinkVantage cho ThinkCentre / ThinkPadWindows Vista 64-Bit2007-08-09TẢI
ThinkPad Mobility Center Customization cho ThinkPadWindows Vista 64-Bit2008-09-12TẢI
Trung tâm Trợ giúp Customization Tool - ThinkPad / ThinkCentreWindows XP 32-bit2006-06-28TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2013-03-31TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01Windows XP 32-bit2013-11-12TẢI
Patch để khắc phục vấn đề tai nạn gây ra bởi Password Manager Plug-in trong Internet ExplorerWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-14TẢI
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.40, 5.41 và 5.42 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-13TẢI
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.62 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-27TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật Patch cho Windows Vista Service Pack 2Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-11TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2012-08-16TẢI
Quản lý Bảo trì ThinkVantage cho ThinkCentre / ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2007-08-01TẢI
Vá cho hệ thống Cập nhật để ngẫu nhiên các thiết lập lịch trình của người sử dụng cho Windows 2000, Vista, XPWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2008-01-22TẢI
ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện hiệu suất cho Windows XP và Windows VistaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-09-21TẢI
Plug-in cho Trung tâm ThinkVantage suất và Lenovo Care cho phép hỗ trợ cho các ứng dụng bên thứ 3rd khác nhau - Máy để bàn / Máy tính xách tayWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-05-17TẢI
TẢI
Scheduler bản vá để sửa chữa các vấn đề 99% CPU tvtsched.exe giữ cho Windows 2000, XP, VistaWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-12-21TẢI
Trung tâm trợ giúp cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-09-08TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2016-08-09TẢI
EasyEject Utility cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-04-02TẢI
ThinkVantage suất Center Pack cho Vista, XP, 2000 - ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2013-03-29TẢI
ThinkPad R61, R61e, R61i, T61, T61p - Hướng dẫn truy cập Trợ giúp trực tuyến của người sử dụngOS Independent
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2007-07-11TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-11TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06TẢI
Registry vá để phát hiện thiết bị USB trên tiếp tục từ giấc ngủ cho Máy tính xách tayWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-01-04TẢI
phần mềm USB không dây cho ThinkPadWindows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2008-12-15TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *