Lenovo ThinkPad Twist S230u Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm


ThinkPad Twist S230u Máy tính xách tay

tải Lenovo ThinkPad Twist S230u Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Driver, Phần mềm và Update.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad S430 và Twist S230u Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Realtek Audio DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-03TẢI
ThinkPad Twist S230u Realtek Audio Driver ALC3202Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-04-06TẢI
ThinkPad Twist S230u Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad Twist S230u BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Broadcom Bluetooth 4.0 điều khiểnWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-10TẢI
Tốc độ Adaptor Intel Bluetooth 4.0 + cao cho Windwos 7 (32-bit, 54-bit), XP - ThinkPad S430, Twist S230uWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel Bluetooth 4.0 + tốc độ cao AdaptorWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-16TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Broadcom Bluetooth 4.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-20TẢI
ThinkPad Twist S230u tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-03TẢI
ThinkPad Twist S230u tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-17TẢI
Realtek cardreader driver fr của Windows 7 (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPad Edge, S430, S430, Twist S230uWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad Edge S430, S230u, S430 Realtek cardreader điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-16TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-19TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel Quản lý cơ InterfaceWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-06-30TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel AMT 8.0 - Giao diện quản lý động cơWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad Twist S230u và S430 Intel Chipset DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-17TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Công cụ Quản lý Intel 8.1 FirmwareWindows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26TẢI
ThinkPad Twist S230u thích ứng sáng Registry patchWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-25TẢI
ThinkPad Edge S430, S430, Twist S230u Intel HD Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-16TẢI
ThinkPad Edge S430, S430, Twist S230u Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
ThinkPad Twist S230u Atmel điều khiển cảm ứng công cụ cập nhật firmwareWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-02TẢI
ThinkPad Monitor INF File để 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-30TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2012-06-19TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2012-06-19TẢI
ThinkPad Twist S230u và S430 Intel HD Graphics DriverWindows 8 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2012-10-17TẢI
ThinkPad Twist S230u và S430 Intel HD Graphics DriverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-17TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
lái xe ThinkPad UltraNav SynapticsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
ThinkPad Twist S230u Synaptics ThinkPad UltraNav driverWindows 8 64-bit2013-05-27TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-10TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Realtek Giga LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
ThinkPad S230u, Edge S430 Realtek Giga LAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-16TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel Centrino Wireless-N 2230Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Intel Centrino Wireless-N 2230Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-16TẢI
ThinkPad Twist S230u, S430 ThinkPad mạng LAN không dây (802.11a / b / g / n, b / g / n)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-16TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u ThinkPad mạng LAN không dây (802.11a / b / g / n, b / g / n)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-25TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), Twist Dịch vụ S230u Lenovo TabletWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-17TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Giải pháp Lenovo cho doanh nghiệp nhỏ cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-01-01TẢI
TẢI
TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
vá Nitro cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-21TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Dolby Home Theater v4Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
ThinkPad Twist Cập nhật S230u Sensor Hub FirmwareWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-02TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad S430 và Twist S230u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-10-29TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-16TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
ThinkPad S430, Twist S230u Intel USB 3.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-19TẢI