Lenovo ThinkPad W541 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad W541 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo ThinkPad W541 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-04-27DOWNLOAD
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-27DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 BIOS Update Bootable CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-22DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-22DOWNLOAD
ThinkPad T540p, T550, W540, W541, W550s Realtek Profiles BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad T540p, T550, W540, W541, Driver Realtek W550s BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-05-10DOWNLOAD
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-15DOWNLOAD
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-19DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, Driver Realtek W541 BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-17DOWNLOAD
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-06DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 O2Micro Media Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-25DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 Alcor SmartCard đọc driverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), T540p (Type 20BE, 20BF), T550 (Type 20CJ, 20CK), W540 (Type 20BG, 20BH), W541 (Type 20EF, 20EG), W550s (Type 20E1, 20E2) Alcor SmartCard đọc driverWindows 10 64-bit2015-07-29DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 O2Micro Media Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 Realtek Media Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-03-14DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-12-15DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel ThinkPad cơ 11.6Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-16DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
ThinkPad T440p, T540p, W540, Quản lý Intel W541 cơ Firmware 9.1Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-26DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 Intel Thunderbolt driverWindows 8 64-bit2013-11-25DOWNLOAD
Chương trình hiệu chuẩn Pantone Color cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-17DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 Intel Thunderbolt driverWindows 7 32-bit2014-07-22DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 Intel Thunderbolt driverWindows 7 64-bit2014-07-22DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 Intel Thunderbolt driverWindows 8.1 64-bit2013-12-30DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-03-30DOWNLOAD
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2018-03-21DOWNLOAD
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2018-03-21DOWNLOAD
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22DOWNLOAD
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Pro / Ultra Dock Synaptics Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Pro / Ultra Dock VIA Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07DOWNLOAD
SCCM gói cho ThinkPad T540p, W540, W541Windows 10 64-bit2017-07-10DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 SCCM góiWindows 8 64-bit2013-11-26DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 SCCM góiWindows 8.1 64-bit2015-03-04DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 SCCM góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-28DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-01-30DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-02-02DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-09-11DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-12-04DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02DOWNLOAD
DOWNLOAD
Realtek Wireless LAN Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-20DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Realtek Wireless LAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-20DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Sierra Wireless EM7355 - Gobi 5000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-04-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08DOWNLOAD
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-22DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27DOWNLOAD
Trình điều khiển hiệu suất xử lý sự hợp nhất của Intel cho ThinkPadWindows 8 64-bit2013-10-03DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-01DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08DOWNLOAD
ThinkPad Helix (Type 20CG, 20CH), ThinkPad T540p (Các loại: 20BE, 20BF), ThinkPad W540 (Các loại: 20BG, 20BH), ThinkPad W541 (Các loại: 20EF, 20EG) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-30DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23DOWNLOAD
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13DOWNLOAD
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13DOWNLOAD
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14DOWNLOAD
Lenovo QuickConnect NFC Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 4.1Windows 8 64-bit2013-10-28DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 8.1 64-bit2014-01-01DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-12DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2014-01-26DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với thiết bị điều khiển cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad W540, W541 Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với Device DriverWindows 10 64-bit2017-09-26DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-08DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26DOWNLOAD
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541 Intel USB3.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8), T540p, W540 và W541 Intel USB3.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD