Lenovo ThinkPad W701 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad W701

Tải về Lenovo ThinkPad W701 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

Âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm âm thanh Conexant cho ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 3.66.147.0 / 4.95.48.50
Windows XP 32bit
Windows XP x64
16 Tháng Sáu 2011Tải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Cài đặt BIOS Capture / Playback Utility - ThinkPad

Version: 4.01
DOS / Windows 3.x
16 Tháng 12 2009Tải về
BIOS Setup Utility menu Extension cho Reset Key Cryptographic và Tẩy xoá của Solid State Drive cho DOS - ThinkPad

Version: 1.02
DOS / Windows 3.x
07 Tháng 12 2010Tải về
BIOS Update (Bootable CD) cho ThinkPad W701, W701ds

Version: 1.30
Windows XP 32bit
Windows XP x64
Tháng Mười Một 21 2012Tải về
tiện ích cập nhật BIOS cho ThinkPad W701 và W701ds

Version: 1.30
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Windows XP x64
Tháng Mười Một 21 2012Tải về
Cài đặt ThinkPad BIOS cho ThinkPad

Version: 3.03
cửa sổ 2000
Cửa sổ 7 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
05 Tháng Sáu 2012Tải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Hỗ trợ tập tin Bluetooth Bluetooth 2.1 với phần mềm Rate Enhanced Data cho ThinkPad

Version: 2
Windows XP
11 Tháng 12 2009Tải về
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad

Version: 6.2.1.3100
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Tháng Hai 21 2014Tải về
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad

Version: 5.5.0.9700
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2010Tải về
Modem adapter Phần mềm cho ThinkPad

Version: 7.80.8.50
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
09 Mar 2011Tải về
Camera và Card Reader
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPad

Version: 1.1.0.48
Windows XP 32bit
Windows XP x64
15 2011 tháng bảyTải về
Ricoh đa Card Reader Driver cho ThinkPad T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701 và W701ds

Version: 2.06.02.02
windows Vista
cửa sổ 7
12 Mar 2010Tải về
SmartCard đọc Driver cho ThinkPad W510, W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 4.0.0.8
Windows XP x64
31 Tháng Tám 2009Tải về
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad

Version: 4.1.0.1
cửa sổ 7
12 Mar 2010Tải về
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad

Version: 4.1.0.1
cửa sổ 7
12 Mar 2010Tải về
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad

Version: 4.0.0.8
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
12 Mar 2010Tải về
điều khiển đầu đọc SmartCard cho ThinkPad

Version: 4.0.0.6
windows Vista
12 Mar 2010Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel AMT 6.0 - Giao diện quản lý động cơ và Serial lái Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPad

Version: 6.0.0.1179
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
17 Tháng Chín 2010Tải về
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPad

Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Mười 19 2012Tải về
Quản lý cơ Intel Firmware 6.2 cho ThinkPad

Version: 6.2.60.1066
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
07 2014 tháng tưTải về
Quản lý cơ Intel Interface 6.2 và Serial Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPad

Version: 6.2.50.1062
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
24 Tháng Sáu 2013Tải về
Registry Patch để Vô hiệu hoá AMT sơ Synchronization Pop-up cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
17 Tháng 12 2009Tải về
Hiển thị và đồ họa video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Giám sát tập tin cho ThinkPad

Version: 4.38
Windows XP 32bit
Windows XP x64
19 2013 tháng tưTải về
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad

Version: 9.18.13.1269
Cửa sổ 7 32bit
01 Tháng 12 2013Tải về
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad

Version: 9.18.13.1269
Cửa sổ 7 64bit
01 Tháng 12 2013Tải về
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad

Version: 9.18.13.0900
Windows Vista 64bit
01 Tháng 12 2013Tải về
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad W510, W701, W701ds

Version: 6.14.13.0900
Windows XP x64
01 Tháng 12 2013Tải về
NVIDIA Display Driver cho ThinkPad

Version: 6.14.13.0900
Windows XP
01 Tháng 12 2013Tải về
Giám đốc trình bày cho ThinkPad

Version: 4.64
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
29 Mar 2013Tải về
Quản trị doanh nghiệp
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPad

Version: 1.02
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
19 2012 tháng bảyTải về
Đầu đọc vân tay
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
22 2013 tháng tưTải về
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 7 64bit
22 2013 tháng tưTải về
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 6.0.0.8102
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 17 2013Tải về
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStation

Version: 5.8.9.7266
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Mười 15 2012Tải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Synaptics UltraNav driver cho ThinkPad

Version: 16.2.19.13
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 14 2013Tải về
UltraNav Utility cho ThinkPad

Version: 2.13
Windows XP 32bit
Windows XP x64
17 Tháng Chín 2010Tải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPad

Version: 1.08
Windows XP 32bit
Windows XP x64
Tháng Mười 03 2013Tải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN Adapter Software) cho hệ điều hành DOS - ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 5.39c
DOS / Windows 3.x
11 Tháng 12 2009Tải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN phần mềm adapter) cho ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 11.13.51.0
cửa sổ 7
19 Tháng Sáu 2012Tải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN phần mềm adapter) cho ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 11.5.10.1030
windows Vista
07 Mar 2011Tải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN phần mềm adapter) cho ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 11.5.10.1030
Windows XP
07 Mar 2011Tải về
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPad W510, W701, W701ds

Version: 11.5.10.0
Windows XP x64
Tháng Hai 09 2010Tải về
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel WiMAX 6250 AGN cho ThinkPad

Version: 7.5.0.0000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười Một 20 2012Tải về
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPad

Version: 17.0.5
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
10 2014 tháng bảyTải về
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPad

Version: 13.04.0000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
26 tháng 2011Tải về
Mạng LAN không dây Intel (11bgn) cho ThinkPad

Version: 13.04.0000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng Sáu 2011Tải về
Mạng LAN không dây Intel (abgn, ABG, bg) cho ThinkPad

Version: 13.04.0000
Windows XP
Windows XP x64
26 tháng 2011Tải về
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad

Version: 14.03.0000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
17 2012 tháng bảyTải về
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad

Version: 15.03.2000
Windows XP
21 tháng 2013Tải về
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad W510, W701, W701ds

Version: Ver.7.0.2.19 (ã ã ???? ???? ã ?? ± ã ?? ¼ å ?? ¸) / Ver.1.4.3.2 (ảo cảm ứng ã ???? ã ?? © ã ?? ¤ã? ??? ã ?? ¼) / Ver.1.4.3.2 (ảo cảm ứng ã ?? ¤ã ?? ³ã ?? ¿ã ?? ¼ å ???? ã ?? §ã ?? ¼ å ?? ¹) / Ver.2.9.2.4 (Wacom ảo Hid ã ???? ã ?? © ã ?? ¤ã ???? ã ?? ¼) / Ver.1.2.2.0 (Wacom ã ???? ã ?? | â ?? ¹)
Windows XP x64
Tháng Hai 09 2010Tải về
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad

Version: 1.00.0029.8
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
14 Tháng Chín 2011Tải về
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad

Version: 1.00.0029.8
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười 30 2011Tải về
ThinkPad 11b / g / n Wireless LAN Mini-PCI Express adapter II cho ThinkPad

Version: 1.00.0029.8
Windows XP
14 Tháng Chín 2011Tải về
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Rescue and Recovery 4.3 bản vá để sửa chữa vấn đề dịch thuật trên phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil Rescue and Recovery - Windows 7

Version: 1.1.1.0
cửa sổ 7
cửa sổ 7
21 2010 tháng tưTải về
Rescue and Recovery tích lũy vá cho Windows WER 7, Vista, XP

Version: 1.1.1.0
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
cửa sổ 7
cửa sổ 7
07 Tháng Chín 2010Tải về
Cứu hộ và vá Phục hồi để sửa chữa các vấn đề màn hình xanh do thiếu driver AHCI - Windows XP

Version: 4.23
Windows XP
Tháng Mười Một 11 2012Tải về
Cứu hộ và vá Phục hồi để sửa chữa các vấn đề màn hình xanh khi khởi động từ thiết bị USB - Windows XP

Version: 1.0.1001.0
Windows XP
Windows XP
01 2010 tháng tưTải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 1.67.04.05
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
20 tháng 2014Tải về
Module Patch cho quản lý cấp điện cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Tháng Mười Một 05 2012Tải về
Power Manager cho Máy tính xách tay

Version: 6.65.2
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
04 2014 tháng bảyTải về
Power Manager cho ThinkPad

Version: 5.20
Windows XP
19 2013 tháng tưTải về
Registry vá cho phép USB S3 Quản lý năng lượng cho ThinkPad

Version: 1.01
windows Vista
05 2011 tháng bảyTải về
Registry vá để cho phép thiết bị khởi xướng Quản lý năng lượng trên ổ đĩa cứng SATA cho ThinkPad

Version: 1.02
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 2011 tháng bảyTải về
ThinkPad Power Manager vá module cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
26 Tháng Sáu 2011Tải về
Bảo vệ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Registry patch để thay đổi thời gian IRP IDLE bởi đọc dấu vân tay lái cho ThinkPad

Version: 1.01
windows Vista
05 2011 tháng bảyTải về
STMicro TPM Driver cho ThinkPad T410, T410i, T410s, T410si, T510, T510i, W510, W701, W701ds, X201, X201i, X201s, X201 Tablet

Version: 1.0.4.15
Windows XP
17 Tháng 12 2009Tải về
Phần mềm và tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Corel BurnNow SD cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 4.5.00058
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
24 2010 tháng bảyTải về
Nhà máy Corel DVD Movie 7 SD cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 7.0.40431
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
05 tháng 2010Tải về
Corel DVD Movie Factory 7 cho Blu-ray cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 7.0.30100
cửa sổ 7
28 tháng 2013Tải về
Corel WinDVD 10 Blu-ray (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.8.164
Tháng Mười Một 27 2012Tải về
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.5.392
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
22 2012 tháng bảyTải về
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 10.0.8.164
05 Mar 2013Tải về
Corel WinDVD 8.8 Blu-ray (chỉ Cập nhật)

Version: 8.0.8.171
cửa sổ 7
windows Vista
Windows XP
10 Tháng Tám 2011Tải về
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad

Version: 3.89.0000
cửa sổ 2000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
18 Tháng Sáu 2014Tải về
Hotkey tính năng vá lỗi cho ThinkPad

Version: Xây dựng 01
Windows XP 32bit
Windows XP x64
Tháng Mười 14 2010Tải về
InterVideo WinDVD 8 Cập nhật cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 8.0.8.171
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
10 Tháng Tám 2011Tải về
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay

Version: 3.2
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
18 2013 tháng tưTải về
Trung tâm Thư ThinkPad

Version: 2.01g
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
29 Mar 2013Tải về
ThinkPad ExpressCard CF adapter Driver cho ThinkPad W701, W701ds

Version: 1.1.8.2
Windows XP 32bit
Windows XP x64
12 Mar 2010Tải về
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPad

Version: 1.02
DOS / Windows 3.x
17 2012 tháng bảyTải về
Wacom Digitizer Driver cho ThinkPad W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 5.1.1.17
Windows XP 32bit
Windows XP x64
05 2010 tháng tưTải về
Windows XP Update đun Q918005 (WW) - ThinkPad W510, W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 1.00
Windows XP
31 Tháng Tám 2009Tải về
Windows XP Update đun Q934205 (WW) - ThinkPad W510, W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 1.00
Windows XP
31 Tháng Tám 2009Tải về
Windows XP Update đun Q934428 (WW) - ThinkPad W510, W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 1.00
Windows XP
31 Tháng Tám 2009Tải về
Windows XP Update đun Q949764 (WW) - ThinkPad W510, W700, W700ds, W701, W701ds

Version: 1.00
Windows XP
31 Tháng Tám 2009Tải về
Lưu trữ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPad

Version: FWSH43
DOS / Windows 3.x
18 2013 tháng bảyTải về
Sửa chữa cho vấn đề của HDD với phát hiện HD cho Máy tính xách tay

Version: 1.02
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
06 Mar 2012Tải về
Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với thiết bị điều khiển cho ThinkPad W510, W520, W530, W701 và W701ds

Version: 11.2.0.1006
Windows XP 32bit
Windows XP x64
01 2012 tháng bảyTải về
Intel Rapid Storage Technology Bảng điều khiển với thiết bị điều khiển cho ThinkPad

Version: 12.8.10.1005
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
26 Jan 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32bit), Vista (32bit), XP - ThinkPad

Version: 11.2.0.1006
Cửa sổ 7 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
Tháng Hai 06 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (64bit), Vista (64bit), XP (64bit) - ThinkPad

Version: 11.2.0.1006
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Hai 06 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad

Version: 12.8.10.1005
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
26 Jan 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad

Version: 12.8.10.1005
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
10 2014 tháng bảyTải về
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPad

Version: FWSS31
DOS / Windows 3.x
09 Tháng 12 2013Tải về
Công nghệ ThinkVantage
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Hướng dẫn truy cập Trợ giúp trực tuyến của người sử dụng cho ThinkPad W701, W701ds

Version: 3.00
cửa sổ 7
12 Mar 2010Tải về
Hướng dẫn truy cập Trợ giúp trực tuyến của người sử dụng cho ThinkPad W701, W701ds

Version: 2.00
Windows XP 32bit
Windows XP x64
12 Mar 2010Tải về
Client Security Solution 8.21 cho Windows Vista (chỉ 64bit)

Version: 8.21.0015
windows Vista
04 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.21 cho Windows XP (chỉ 32bit)

Version: 8.21.0015
Windows XP
04 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (chỉ 32bit)

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.0057.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Tháng Chín 2012Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.00.45
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (chỉ 64bit)

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Trung tâm trợ giúp cho ThinkPad

Version: 2.00n
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
08 Tháng Chín 2009Tải về
Password Manager 4.0 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 4.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Jan 2012Tải về
Module Patch cho Lenovo Cập nhật hệ thống cho máy tính xách tay, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 1.00
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 25 2013Tải về
Patch để khắc phục vấn đề tai nạn gây ra bởi Password Manager Plug-in trong Internet Explorer - Windows 7

Version: 1.2
cửa sổ 7
cửa sổ 7
20 Tháng Chín 2010Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.21 - Windows Vista (32 / 64bit), XP (32bit)

Version: 1.1
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.3 - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
ThinkPad Mobility Center Customization cho ThinkPad

Version: 1.50
Windows Vista 64bit
12 Tháng Chín 2008Tải về
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.40, 5.41 và 5.42 cho ThinkPad

Version: 01
cửa sổ 7
13 Jan 2011Tải về
ThinkVantage Access Connections Patch cho Access Connections Version 5.62 cho ThinkPad

Version: Xây dựng 02
cửa sổ 7
27 Jan 2011Tải về
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay

Version: 5.91
windows Vista
windows Vista
16 Tháng Tám 2012Tải về
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay

Version: 6.01
Windows XP
31 Mar 2013Tải về
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01

Version: 1.00
Windows XP
Tháng Mười Một 11 2013Tải về
ThinkVantage Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay

Version: 1.79.0.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
12 Mar 2014Tải về
ThinkVantage Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay

Version: 1.79.0.3
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Windows Vista 64bit
20 tháng 2014Tải về
ThinkVantage Client Security Solution 8.21 cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 8.21.0023
windows Vista
Tháng Hai 09 2012Tải về
ThinkVantage Communications Utility cho ThinkPad, ThinkCentre

Version: 2.11.0.0
cửa sổ 7
windows Vista
Windows XP
13 Tháng Sáu 2013Tải về
ThinkVantage Password Manager 4.6 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 4.60.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
27 Tháng Sáu 2014Tải về
ThinkVantage suất Center Pack cho Vista, XP, 2000 - ThinkPad

Version: 3.11a
cửa sổ 2000
Windows XP
windows Vista
29 Mar 2013Tải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32 / 64bit), XP, 2000

Version: 3.16.0006
cửa sổ 2000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
30 2013 tháng bảyTải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 5.06 cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 5.06.0016
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
27 Tháng Sáu 2014Tải về
Thiết bị USB, FireWire, IEEE 1394
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Registry vá để phát hiện thiết bị USB trên tiếp tục từ giấc ngủ cho Máy tính xách tay

Version: 1.02
windows Vista
05 2011 tháng bảyTải về
USB 3.0 Driver cho ThinkPad W510, W701, W701ds

Version: 1.0.19.0
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
11 Tháng Sáu 2010Tải về
USB 3.0 Firmware cho ThinkPad W510, W701, W701ds

Version: 3.0.2.5
Windows XP 32bit
Windows XP x64
17 tháng 2010Tải về

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *