Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultrabook

tải Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Ultrabook của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Lenovo HID HW Đài phát thanh Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-27DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20BS, 20BT, 20A7, 20A8), X250 Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2018-04-17DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20A7, 20A8) Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-20DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20A7, 20A8) Tiện ích cập nhật BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-06-20DOWNLOAD
Phần mềm Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-05-10DOWNLOAD
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-15DOWNLOAD
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-04DOWNLOAD
Phần mềm Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-06-01DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-01DOWNLOAD
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Realtek tích hợp camera điều khiểnWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-09DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 8 64-bit2014-01-01DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2014-01-01DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-12-15DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2017-01-16DOWNLOAD
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel ThinkPad cơ 11.6Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-16DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
Intel Management Engine 9.5 Firmware cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-23DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Ambient Light Sensor điều khiểnWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-01DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Ambient Light Sensor điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2013-10-23DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2016-01-15DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-08-28DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2016-06-15DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2016-06-15DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-06-15DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-06-15DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-22DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-03-30DOWNLOAD
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 10 64-bit2016-11-18DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 8 64-bit2014-01-01DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2015-03-04DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-04DOWNLOAD
DOWNLOAD
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-30DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-01-30DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
Synaptics Trackpad Firmware Update cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Synaptics Trackpad Firmware Update cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-19DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-09-11DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-12-04DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19DOWNLOAD
DOWNLOAD
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30DOWNLOAD
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Sierra Wireless EM7355 - Gobi 5000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-04-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08DOWNLOAD
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-22DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-01DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08DOWNLOAD
Broadcom NFC Driver cho ThinkPad Helix, X1 Carbon (Machine loại: 20A7, 20A8)Windows 10 64-bit2016-05-23DOWNLOAD
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14DOWNLOAD
Lenovo QuickConnect NFC Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 4.1Windows 8 64-bit2013-10-28DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (loại máy: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 8.1 64-bit2014-01-01DOWNLOAD
ThinkPad T540p, W540, W541, X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8) Intel thông minh Kết nối Công nghệ 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-28DOWNLOAD
ThinkPad S440, S540, X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) Update cử chỉ kiểm soátWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-08DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon 2nd (Các loại máy: 20A7, 20A8) Tích hợp các tính năng HotkeyWindows 10 64-bit2018-05-24DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon Solid State Drive Firmware Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-05DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2014-01-26DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2012-10-13DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-26DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-08DOWNLOAD
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Thinkpad X1 Carbon (Các loại: 20A7, 20A8), T540p, W540 và W541 Intel USB3.0 điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15DOWNLOAD