Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20K4, 20K3) máy tính xách tay của Windows 7 / 10 Drivers, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20HR, 20HQ) Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 20K4, 20K3) Laptop dùng Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad USB-C Dock FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-28DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Conexant Audio DriverWindows 10 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-12DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Tiện ích cập nhật BIOSWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-06-13DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20K3, 20K4) Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) Driver Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2018-06-05DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) Driver Intel BluetoothWindows 10 64-bit2018-06-05DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Trình điều khiển Camera tích hợpWindows 10 64-bit2017-10-10DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Kiểu máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Realtek Media Card Reader driverWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Trình điều khiển Camera tích hợpWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Bộ điều khiển máy ảnh tích hợp Sunplus / RealtekWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) Registry Patch để Disable AMT hồ sơ đồng bộ hóa Pop-upWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Kiểu máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Registry Patch để Disable AMT hồ sơ đồng bộ hóa Pop-upWindows 10 64-bit2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển Chipset IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2017-08-16DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4), X1 Yoga (loại máy: 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Quản lý Intel cơ 11.7 SoftwareWindows 10 64-bit2018-03-16DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) Quản lý Intel Động cơ 11.7 SoftwareWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-03-16DOWNLOAD
Bộ xử lý Intel 11.8 Phần mềm cho Windows 10, 64 (8.1-bit), 64 (7-bit, 32-bit) - ThinkPad X64 Carbon (các loại máy: 1HQ, 20HUM, 20K20), X3 Yoga (Các loại máy: 20JD, 4JE, 1JF, 20JG)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-16DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 7 32-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 7 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 8.1 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon 5th Gen (Các loại: 20K3, 20K4) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 10 64-bit2018-04-25DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) gói SCCMWindows 10 64-bit2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Gói SCCMWindows 8.1 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon 5th Gen (Các loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Gói SCCMWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad X1 5th Gen Carbon (Loại máy: 20K3, 20K4) Gói SCCMWindows 7 32-bit2018-06-04DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20K3, 20K4) Gói SCCMWindows 7 64-bit2018-07-04DOWNLOAD
ThinkPad Lenovo Touch Phần mềm vân tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-24DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Synaptics Metallica MOC Touch dấu vân tay cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-06-30DOWNLOAD
ThinkPad Synaptics Metallica MOC cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (các loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Tiện ích cập nhật phần vững TrackPointWindows 10 64-bit2017-05-26DOWNLOAD
ThinkPad T570 (Loại: 20JW, 20JX), P51 (Loại: 20JY, 20K0), X1 Carbon (Loại: 20K3, 20K4) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNavWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
Synaptics UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) Intel PRO / 1000 LAN Adaptor phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4), X1 Yoga (Machine loại: 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 10 64-bit2018-02-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon 5th (Loại 20K3, 20K4) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 10 64-bit2018-05-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển Mạng Không dây IntelWindows 8.1 64-bit2018-05-10DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon 5th (Machine loại: 20K3, 20K4) LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-11DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7430 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-02DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7430 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-03-02DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-02-27DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) Registry Patch để Disable AMT hồ sơ đồng bộ hóa Pop-upWindows 8.1 64-bit2017-04-25DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Thunderbolt Firmware UpdateWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Lenovo Dynamic Power Giảm UtilityWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Kiểu máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) điều khiển ThunderboltWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-04-13DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Kiểu máy 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) điều khiển ThunderboltWindows 10 64-bit2018-04-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Samsung NVM Express cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-06-08DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) điều khiển công nghệ lưu trữ Intel RapidWindows 7 32-bit2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) điều khiển công nghệ lưu trữ Intel RapidWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) Storage Technology Intel Rapid driverWindows 10 64-bit2018-01-31DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20K3, 20K4) Trình điều khiển thích ứng bộ điều khiển máy chủ lưu trữ USB USB của nhà điều hành USB3.0Windows 8.1 64-bit2017-04-25DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 20K3, 20K4) Intel 3.0 driver USBWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-12DOWNLOAD