Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) máy tính xách tay Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Tải về Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo HID HW Đài phát thanh Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-09TẢI
Realtek HD Audio Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2013-11-11TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-05-19TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) BIOS Update khả năng khởi động đĩa CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-05-19TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-13TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2014-02-24TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows XP 32-bit2012-08-13TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-13TẢI
Media Card Reader driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), XPWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-28TẢI
Ricoh Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-09TẢI
Ricoh Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-25TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-13TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-17TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-14TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.0 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
2016-02-24TẢI
Quản lý AMT Intel cơ Firmware 8.0 cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), XPWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
Quản lý cơ Intel Interface 9.0 và Serial Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPadWindows XP 32-bit2012-10-22TẢI
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01TẢI
Chipset Hỗ trợ Intel (WW) cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-20TẢI
Quản lý cơ Intel Firmware 8.1 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-05-18TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit2014-08-12TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit2015-07-07TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-06-29TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2016-09-02TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2016-09-02TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-02TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-03-27TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01TẢI
ThinkPad Monitor INF File để 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-30TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
Intel HD Graphics Driver cho XP - ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-06-05TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit2012-10-22TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) gói SCCMWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-06TẢI
TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) gói SCCMWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-23TẢI
TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-19TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
lái xe ThinkPad UltraNav SynapticsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-28TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
ThinkPad X1 Carbon Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-11-13TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-15TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo USB 2.0 Ethernet Adapter Phần mềm cho Thinkad X1 Carbon (Type 34xx)Windows XP 32-bit2012-08-08TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-01TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Ericsson H5321gw / F5521gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-13TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-25TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Power Manager cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-25TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
STMicro TPM Driver cho ThinkPadWindows XP 32-bit2012-08-13TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Chương trình hiệu chuẩn cảm ứngWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-02-07TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) iSCT ACPI thiết bị ảo (INT33A0)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Trung tâm Thư ThinkPadWindows XP 32-bit2011-01-04TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Type 34xx) Intel thông minh Kết nối Công nghệ (iSCT) 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-31TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-25TẢI
vá Nitro cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-21TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
iSCT ACPI thiết bị ảo (INT33A0) cho Windows XP (32-bit)Windows XP 32-bit2012-08-14TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit2015-06-11TẢI
ThinkPad X1 Carbon Solid State Drive Firmware Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-05TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility (Bootable ISO) - ThinkPad T440, T440s, T431s, X1 Carbon (Type 34xx), X240OS Independent2013-03-26TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (64-bit), Vista (64-bit), XP (64-bit) - ThinkPadWindows 7 64-bit
2015-06-08TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32-bit), Vista (32-bit), XP - ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-21TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2015-06-11TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit2014-01-26TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8 64-bit2012-10-13TẢI
ThinkPad X1 Carbon (Machine loại: 34xx) Driver công nghệ lưu trữ Intel RapidWindows 8.1 32-bit2014-01-26TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2012-10-13TẢI
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPadOS Independent2015-06-03TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01Windows XP 32-bit2013-11-12TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-10TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2013-03-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI