Lenovo ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB 20JC) Trình điều khiển Windows 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 2nd Gen Tablet

Tải về Lenovo ThinkPad Tablet X1 2nd Gen (Type 20JB 20JC) Cửa sổ 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad USB-C Dock FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
Realtek Audio Driver Windows 10 (Phiên bản 1703 trở lên) - ThinkPad X1 Tablet Gen 2 (Các loại máy: 20JB, 20JC)Windows 10 64-bit2018-06-07DOWNLOAD
Realtek Audio Driver (Phiên bản Windows 10 1709 trở lên) - ThinkPad X1 Tablet Gen 2 (Loại 20JB, 20JC)Windows 10 64-bit2018-05-24DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit2018-08-01DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit2018-08-01DOWNLOAD
ThinkPad T570, P51s, X1 Tablet Gen 2, X1 Yoga driver Intel BluetoothWindows 10 64-bit2018-05-28DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Loại 20JD, 20JE, 20JF, 20JG), ThinkPad X1 Máy tính bảng 2 (Loại 20JB, 20JC) Trình điều khiển Card Phương tiện RealtekWindows 10 64-bit2017-09-08DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) Intel Skycam điều khiểnWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
ThinkPad P51, T570, X1 Tablet Gen 2, X1 Yoga Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2017-08-30DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-04-16DOWNLOAD
ThinkPad X1 Máy tính bảng 2 (Loại máy: 20JB, 20JC) Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit2018-08-09DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Presenter đun Popup UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-24DOWNLOAD
ThinkPad X1 Máy tính bảng 2 (Các loại máy: 20JB, 20JC), X1 Yoga (Các loại máy: 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Adaptive Brightness Registry PatchWindows 10 64-bit2017-04-12DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) Intel Buttons ảo điều khiểnWindows 10 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Monitor tập cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2018-04-05DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2018-07-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Máy tính bảng 2 (Loại 20JB, 20JC) Synaptics Viper Secure Touch Đầu đọc vân tay Trình điều khiểnWindows 10 64-bit2018-05-16DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
ThinkPad X1 Máy tính bảng 2 (Loại 20JB, 20JC) Cập nhật phần mềm Bàn phím PrimaxWindows 10 64-bit2017-07-26DOWNLOAD
ThinkPad X1 Tablet Gen 2 (Loại 20JB, 20JC), X1 Yoga (Loại 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Trình điều khiển WinTab (bao gồm trình điều khiển Pen)Windows 10 64-bit2017-09-05DOWNLOAD
Synaptics UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-06DOWNLOAD
Intel Wireless Gigabit Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-20DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-20DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7430 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Máy tính bảng 2, X1 Yoga (Loại 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Tiện ích Giảm Năng Lượng ĐộngWindows 10 64-bit2018-02-05DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 (Type 20JB, 20JC) Intel HID Event Lọc điều khiểnWindows 10 64-bit2017-08-24DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Gen 2 Intel DPTF điều khiểnWindows 10 64-bit2017-08-30DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel dành cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-09-25DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-02DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-05DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD