Lenovo ThinkPad Tablet X1 (Type 20GG, 20GH) Trình điều khiển Windows 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad Tablet X1

Tải xuống Lenovo ThinkPad X1 Tablet (Loại 20GG, 20GH) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2017-09-14DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-16DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-16DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-11DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-06-12DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-06-27DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel RealSense 3D Máy ảnh R200 điều khiểnWindows 10 64-bit2016-05-30DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Intel Skycam điều khiểnWindows 10 64-bit2017-03-17DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Intel Skycam điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-07-12DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel ThinkPad Tablet X1 cơ 11.0Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-01DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2016-02-25DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (Type 20GG, 20GH) Intel DPTF điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-06-07DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel 11.8 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-20DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Presenter đun Popup UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-24DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel ảo Nút điều khiểnOS Independent2016-02-17DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Intel nút điều khiển ảoWindows 10 64-bit2018-04-26DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH) ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad X1 Tablet Gen 1 (Loại 20GG, 20GH) Trình điều khiển đồ họa Intel HDWindows 10 64-bit2018-09-13DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (Các loại: 20GG, 20GH) SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2018-08-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (Các loại: 20GG, 20GH) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-06-17DOWNLOAD
Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Các loại máy: 20GG, 20GH) Trình đọc Reader Vân tay Synaptics Viper SPIWindows 10 64-bit2017-08-23DOWNLOAD
Thinkpad X1 Tablet Synaptics Viper cảm ứng vân tay điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-07-14DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel HID Event Lọc điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-02-17DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 Primax Keyboard Firmware UpdateWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-08DOWNLOAD
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-06DOWNLOAD
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-31DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 10 64-bit2017-04-10DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-08-14DOWNLOAD
Trình điều khiển ThinkPad Tablet X1 Intel Wireless LANWindows 8.1 64-bit2016-01-07DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 8.1 64-bit2018-02-20DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) LAN không dây Intel driverWindows 10 64-bit2016-03-08DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Loại: 20FQ, 20FR) Trình điều khiển Gigabit không dây IntelWindows 10 64-bit2018-03-21DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad X1 Tablet (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 10 64-bit2017-10-12DOWNLOAD
ThinkPad 10 (Loại 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Loại 20CG, 20CH), Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-01DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel DPTF điều khiểnWindows 10 64-bit2017-04-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-28DOWNLOAD
Intel HID tổ chức sự kiện Bộ lọc điều khiển của Windows 10 (64-bit) - ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH)Windows 10 64-bit2017-03-14DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH) Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2017-03-14DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-08-05DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Tablet X1 Intel RapidWindows 8.1 64-bit2016-04-07DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-09-25DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-09-04DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *